Palmstruch sedel
10 Daler silvermynt, 1666

 

HEM - HOME
Vita banksedlar - 1666-1849
Sveriges Rikes Ständers Bank -
1835-1873
Sveriges Riksbank - 1870-2005
Privatbanksedlar 1841-1894
 
Mynt - Coins
Medaljer - Medels
Ordnar - Decorations
Aktiebrev - Shares

 


Se Obligationer


 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
 info@aktiesamlaren.se
 

Svenska Sedlar - Swedish Banknots

Privatbanksedlar.
Wermlands Enskilda Bank
10 kronor 1891

Vita banksedlar - 1666-1849

Om du är intresserad av något på vår hemsida men tycker att priset är för
högt lägg ett bud, vi ger ett snabbt svar ja eller nej tack!

 

 
Vita banksedlar

Sveriges Rikes Ständers Bank

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank5 Daler 1717


1 000 kr 1936


50 krona 1941


I Krona 1914


10 koppar shilling 1803