Ordnar - miniatyrer - dekorationer - medaljer - tjänstetecken - storkors - riddartecken - kommendör - kraschan - kedja - Knights - grand cross - star - badge

                   

Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Miniatyrer

SVERIGE / Sweden
Nr M4. Vasa orden i guld och emalj, 18x30 mm


 
1 500 kr
 


 

Nr M5. Vasa orden i guld och emalj, 16x24 mm

 
900 kr
 


 

Nr M6. Vasa orden i förgyllt silver o emalj, 17x31 mm,
 

 

 

450 kr
 


 

Nr M7. Vasa orden i knapp 8x12 mm knappen 17 mm,
liten skada


 
1 300 kr

 


 

Nr M7a. Vasa button 9 mm

 
900 kr
 


 

Nr M8. Nordstjärna i guld o emalj, 20x30 mm

 

 

2 000 kr 
 


 

Nr M9. Nordstjärnan i förgyllt silver o emalj, 17x25 mm 

 
450 kr
 


 

Nr M10. Nordstjärnan Miniatyr knapp, 8x12 mm knappen 17 mm

 
1 500 kr 
 


 

Nr M11. Svärdsorden miniatyr i förgyllt silver, 18x25 mm  
 

 

 

1 000 kr 
 


 

Nr M11b. Svärdsorden i guld, 20x30 mm, liten emalj skada
 

 

 

2 000 kr 
 


 

Nr M12. Miniatyr knapp 8x12 mm knappen 17 mm.


 
 1 500 kr


 

Nr M13. Vasa och Nordstjärne orden i knapp 8x12 mm knappen 17 mm


 
2 000 kr 
 


 

Nr M16. Släpspänne 11,5 cm,  15 st. olika svenska m.fl.


 
7 000 kr 
 


 

Nr M18. Släpspänne 7,5 cm med 5 st, Div Sverige, Danmark.

 
2 500 kr 
 


 

Nr M18a. Släpspänne 8 cm med 8 st, Nordstjärna, Vasa, mm div. Svenska.

 
5 000 kr 
 


 

Nr M20. Släpspänne 10,5 cm med 7 st, div svenska. (Värmland)

 
1 000 kr 
 


 

Nr M21. Släpspänne 9 cm med 6 st. (1 saknas) Div Svenska, Österrike mm.

 
1 800 kr 
 


 

Nr M23. Släpspänne 6 cm med 4 st. Div Svenska, Danmark o Finland.

 
1 500 kr 
 


 

Nr M23a. Släpspänne 5,5 cm med 5 st. Div Svenska o Finland mm.

 
3 000 kr 
 


 

Nr M24. Släpspänne 25 mm med 2 st. Vasa

 
1 500 kr 


 

Nr M24. Släpspänne 45 mm med 3 st. Vasa mm.

 
600 kr 


 

Nr M25 Släpa 6 cm med 4 st. Nordstjärna, Vasa, Frankrike Academi Palms, Belgien Leopold orden

 
2 000 kr 


 

Nr M25 Guld kedja 8,5 cm med 10 st. div svenska tecken.

 
4 500 kr 

Nr M26 släpa 5,5 cm 4 st. svärd, vasa orden m m. 3 500 kr 


 

Nr M27 Släpspänne 13 cm, 9 st. Silver och förgylt,
S
verige, Jubileum 70 år, Svärdsorden, Olympiadens Ryttartävling,
Danmark, Dannebrogen, Nederländerna mm 
5 000 kr 

 
Nr M28 Släpspänne 9 cm med 6 st. Drottning Viktoria stiftelse, Stockholms Borgargillet, Finland, PLO

 
2 500 kr 


 

Nr M25 Guld kedja 9 cm med 10 st. div utländska tecken. 4 000 kr
 
BELGIEN/Belgium    
     
DANMARK/Danish    
Nr M29. Dannebrogen


 
 1 000 kr


 


 

FINLAND  

 

Nr M41. 7 st på kedja 12 cm, vita rosen, Frihetsmedalj, 1939-40 års krigsminnes, Frankrike Hederslegionen, Sverige Nordstjärna


 
 2 500 kr


 


 

Nr M42. Släpkedja 5 cm, 4 st. div finska medaljer.


 
4 500 kr


 

FRANKRIKE/France    
Nr M30. 4 st på släpa 6 cm, Hederslegionen, m.m.


 
 2 000 kr


 


 

Nr M30a. Hederslegionen, 14x18 mm


 
 400 kr


 

ITALIEN/Italy    
     
KINA/China    
     
NORGE/Norway    
     
POLEN    
 Nr M63 Förtjänste tecken med band, 15x15 mm
 
400 kr
 

     
     
PORTUGAL    
 Nr M65 Military Orden of Christi med band 15x25 mm
 
500 kr