Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM  HOME


Gustav Vasa - Kristina 1521-1654

Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop

www.strandbergsmynt.se

 


Gustav Vasa 1521-1560

Född 1496, son till riksrådet Erik Johansson Vasa och hans hustru Cecilia Månsdotter av Eka. Gustav, fånge i Danmark efter slaget i Brännkyrka 1518, rymde och påbörjade befrielsekriget 1520. Lyckades 1523 att inta Stockholm. Samma år vald till konung. Gustav Vasa främjade handeln, reformerade skatteuppbörden och förvaltningen. Valspråk bl.a: All makt (är) av Gud. Död 1560.
Silvermynt/Silver coins

 

   
Fyrk 1529, SM.29, Västerås, kantförlust 1?/1 såld/sold
     
     


Erik XIV 1560-1568

Född 1533, son till Gustav Vasa och hans första hustru Katarina. Krönt 1561.De berömda riksregalierna, tillverkade till kröningen, kan ses i skattkammaren i Stockholm. Gift 1567 med Karin Månsdotter samma år som Eriks vansinne kulminerade i Sturemorden. Efter brödernas uppror 1568 avsatt och fängslad. Död år 1577, troligen förgiftad. Valspråk: Gud ger åt vem Han vill.
 
Silvermynt/Silver coins - Stockholm
1/2 Öre, 1566, SM.40, kantförlust 1? såld/sold
     
     


Johan III 1568-1592

Född 1537, son till Gustav Vasa och hans andra hustru Margareta Leijonhufvud. 1562 gift med den polska prinsessan Katarina Jagellonika. 1563-1567 fängslad av Erik XIV. Konung efter dennes avsättning 1568. Maktlysten, obalanserad och slösaktig. Lyckades 1587 placera sin son Sigismund på Polens tron. Död 1592. Valspråk: Gud vår beskyddare.
Silvermynt/Silver coins - Stockholm

 

2 Öre, 1571, SM.63 god 1 2 700:-

2 Öre, 1573, SM.65b    1+ 800:-

2 Öre, 1591, SM.68 1+/01 1 800:-
2 Öre, 1591, SM.68, kant skada 1+/01 1 800:-
2 Öre, 1592, SM.69, plants skada 1+/01 2 500:-

1 Öre, 1575, SM.71 1/1+ 1 600:-
1 Öre, 1576, SM.72 1/1+ 1 600:-

   
1/2 Öre, 1581, SM.90       1+ 800:-
   
1/2 Öre, 1583, SM.92, snedpr. 1+ såld/sold
   
1/2 Öre, 1586, SM.95, snedpr. 1 400:-
   
1/2 Öre, 1587, SM.96, ärgad 1 400:-
   
1/2 Öre, 1592, SM.100 1+ 600:-
     

   
1 Fyrk, 1588, SM.115   1+ 1 500:-
1 Fyrk, 1588, SM.115   1 500:-
   
4 Mark, klipping, 1571, SM.126 1? 2 500:-
     
Besittningsmynt  - Coins of the Possessions
   
                                                          

Hertigarna Johan (III) och Karl (IX)


Sigismund 1592-1599

Född 1566, son till Johan III och hans gemål Katarina Jagellonika. Valdes till Polsk kung 1587 och övertog kungamakten i Sverige efter sin fars död 1592. Gynnade katolicismen. Av Hertig Karl (Karl IX) besegrad i slaget vid Stångebro 1598 och avsatt 1599. Kung i Polen till sin död 1632. Valspråk: För rätten och folket och Konungens hjärta i Herrens hand.
     
Silvermynt/Silver coins

   
1 Öre 1597, SM. 1?/1 såld/sold

   
1/4 taler, 1623, Polen, rengjord    1 1 500:-

   
3 Grossen, 1596, Polen, plantskada         1/1+ 500:-

     

   
3 Grossen, 1598, Polen      1/1+ 700:-
      
3 Grossen, 1620, Polen    1 700:-
1/24 Taler, 1623, Polen    1 600:-

Karl (IX) Hertig av Södermanland 1560-1604

Silvermynt/Silver coins
       

Karl (IX) Riksföreståndare 1598-1604

   


Karl IX 1604-1611

Född 1550, son till Gustav Vasa och hans andra hustru Margareta Leijonhufvud. Karl bidrog verksamt till Erik XIV:s avsättning samt Johan III:s Kunga utnämning, blev sedan oense med Johan p.g.a. dennes sympatier för katolicismen. Regent 1599 efter att ha besegrat Sigismund vid Stångebro 1598. Karl IX var en sträng landsfader. (Linköpings blodbad). Valspråk: Gud (Jehova) är min tröst.
Silvermynt/Silver coins - Stockholm

 

   

   
1 Öre, 1609, SM.68 1?/1 såld/sold
     


Gustav II Adolf 1611-1632

Född 1594, son till Karl IX och hans andra hustru Kristina av Holstein-Gottorp. Kung 1611 ärvde han faderns krig med Danmark, Ryssland och Polen. Död i slaget vid Lützen 1632. Gustav startade bl.a. vår första kopparmynttillverkning i brist på silver som skulle betala vår stora skuld till danskarna (Älvsborgs lösen). Valspråk: Ära vare den högste de sinas tillflykt.
 
Silvermynt/Silver coins - Stockholm

 

   

   
1/2 Mark, 1615, SM.64,  R 1/1+ 27 000:-
   
1 Öre, 16 (19), SM.72 1/1+ 900:-
   
1 Öre, 1622?, SM.75 1/1+ 900:-
   
Kopparmynt/Copper coins - Säter och Nyköping
Kopparmynt/Copper coins - Säter
1 Öre, 1628, SM.134, snepr./struck off centre 1?/1 350:-
1 Öre, 1629, SM.137, kantskada, snedpr. 1 500:-
1 Öre, 1630, SM.138, kantex./clipped planchet, klumpar 1 400:-
1 Öre, 1630, SM.138, kantex./clipped planchet, klumpar 1 400:-
1 Öre, (1630), SM.138, kantex./clipped planchet, klumpar god 1 650:-
1 Öre, 1630, SM.138, kantskada 1 500:-
Kopparmynt/Copper coins - Nyköping

 

   
1 Öre, 1628, SM.152 1 1 100:-
1 Öre, 1629, SM.153b 1 650:-
1/2 Öre, 1629, SM.156 1?/1 1 000:-
   
Fyrk, 1629, SM.158 1 2 000:-
     
Kopparmynt/Copper coins - Arboga
   
Arboga Fyrk, 1627, SM.167. 1 1 500:-

 

   
     


Kristina 1632-1654

Född 1626, dotter till Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora. Blev drottning redan vid 6 års ålder och ställd under förmyndare Axel Oxenstiernas ledning till myndig ålder 1644. Under sin skoltid fattade hon sympati för katolicismen. Hon avsade sig kronan till förmån för sin kusin Karl Gustav år 1654. Kristina ligger begraven i Peterskyrkan i Rom.
 
Silvermynt/Silver coins

   
1 Riksdaler, 1646, SM.18, Utan Mm 1/1+ 10 000:-

   
1/2 Riksdaler, 1643, SM.28 1+ 12 000:-

   
1 Mark/ 8 öre, 1634, SM.64 1 6 500:-
   
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions
1 öre, 1651, Reval 1? 500:-
Kopparmynt/Copper coins - Säter
1 Öre, 1638 SM.105b,  1?/1 600:-
   
1 Öre, 1639 SM.106, kantex.  1 900:-
1 Öre, 1640 SM.107, kantex.   1 1 400:-
     
Kopparmynt/Copper coins - Avesta
1 Öre, 1644, SM.109a, snedpr.  1? 300:-
1 Öre, 1645, SM.110  1? 400:-
1 Öre, 1646, SM.111, kantex  1 900:-
1 Öre, 1647, SM.112  snedpr.  1?-1/1+  1 200:-

   
1 Öre, 1650, SM.115 kantskada 1+  1 500:-
1 Öre, 1650, SM.115, 1  1 500:-
   
1 Öre, 1650, SM.115 kantskada, snedp. 1+  2 500:-
1 Öre, 1650, SM.115 1?  500:-
1 Öre, 1651, SM.116, kantex. 1/1+ 1 400:-
     
Kopparmynt/Copper coins - Nyköping
1/4 Öre, 1634, SM.121 1 400:-
Kopparmynt/Copper coins - Nyköping o Säter
   
1/4 Öre, 1635, SM.123 1+ 450:-
1/4 Öre, 1636, SM.124 1?/1 200:-
1/4 Öre, 1636, SM.124 1 400:-
Kopparmynt/Copper coins - Säter
1/4 Öre, 1638, SM.126 1/1+ 400:-

 

SM = Hänvisning till Boken Sveriges Mynt 1521-1977
Av Ahlström , Almer o Hemmingson

                                                               
                                                             Till toppen