medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - Kungliga - konst - Gustav Vasa - Gustav VI Adolf

 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Kungliga medaljer/ Royal medals

Se priserna på vår webbshop. Klicka vidare!

 
Gustav Vasa 1521-1560    
Forsatta, framgångfulla kamp för fäderneslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Grav. för Arv. Karlstens 2:dra regentlängd. St. i Banken. 26 mm.    brons såld/sold
 
Gustav II Adolf,  1611-1632    
Konungens hjältedöd på slagfältet vi Lutzen 1632 begrav. i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 22 Juni 1634. Grav. af Rull i Dresden, H:I.178, 40 mm. silver såld/sold 
Gustav II Adolf    
K. Myntet, 1832, Grav. C. M. Mellgren, H:I.244, 41 mm. tenn
brons
 
 
Gustav II Adolf     
300 års minnet av konungens födelse 1894, NNÅS 68.177, 39 mm.  silver
brons
 
Gustav II Adolf     
Nürnberg 1632-1932, Konungens död 300 år 1932, 33 mm. tenn  
Gustav II Adolf     
Minne från Göteborgs 300 års jubileum 1623-1923 Grav. A. Lindberg, 41 mm.  brons  
Gustav II Adolf     
Akademien 1932,  32x40 mm. silver såld/sold
Gustav II Adolf     
Lutzen 1632-1932,  45 mm. brons  
Gustav II Adolf     
Gamla Stockholm 1897 Asplund, grav A. Lindberg,  41 mm. tenn  
Gustav II Adolf     
Till minne 300-årsdagen av hans födelse, 1594 9/12-1894, med hänge 32 mm. silver  
 
Gustav II Adolf     
Till minne av Konungens död 350 år. År 1982. Grav Leo Holmgren, Myntverket Eskilstuna. 44 mm. silver  
Kristina 1632-1654    
Segrande självförsakelse i andligt och världsligt avseende. grav av Giov. Hamerani i Rom. 35 mm. H:I.110. brons 1+ såld/sold 
 
Karl XI, 1660-1697    
Konungen reser sin Eriksgata under Augusti till December 1673,
Grav. A. Meybusch, H:I:36, 54 mm.
tenn 1/1+  
Karl XI    
Konungens och Svenska härens seger öfver den Danska i Slaget vid Lund 4 dec 1676. Grav A. Karlsten, H:I.57, 58 mm. tenn 1/1+ såld/sold
  
Karl XI    
Enigheten mellan Konungen och Rikets Ständers vid 1682 års riksdag. H:I.96, Grav. A. Karlsten. 54 mm. tenn såld/sold
Karl XII, 1697-1718    
Fredskongressen i Braunschweig i mars 1715, Grav. Chr. Siegm. Wermuth, Köpenhamn. 43 mm. tenn 1/1+ såld/sold
Karl XII    
Hans död 30 nov. 1718, Grav. J. C. Hedlinger, H:I.197. 52 mm. 55 gr silver  
Karl XII    
Numismatiska föreningen 1918, 40 mm. silver  
 
Fredrik I    
Kröning i Stockholms Storkyrka 3 maj 1720, Grav. J. C. Hedlinger, H:II:8, 50 mm.  tenn kv. 1
   
Fredrik I    
Hedlingers vackraste arbete, bröstbilder av elva regenter från Gustav I till och med Ulrika Elenoras år 1723, Grav. J. C. Hedlinger, H:II:28, 61 mm.  tenn 1/1+ såld/sold
Adolf Fredrik, 1751-1771    
Kronprinsens Gustaf 16 år förklaras myndig 1762, Grav D. Fehrman, H:II.34, 33 mm. tenn 1/1+
Gustav III, 1771-1792    
Kungliga Svenska Patriotiska Sällskaps medalj 35 mm.  silver 1/1+ såld/sold
Gustav III     
Kronprinsens dop 10 nov. 1778. H:II.50 Grav. G. Ljungberg, 55 mm. brons 1/1+
Gustav III     
Akademien sammankomst, Kungl. Myntet, 1788, Grav. C. G. Fehrman, H:II:114, 33 m.m. silver
Gustav III     
Kungl. Vitterhets Historien och Antikvariatets Akademien 1788, Grav. C. G. Fehrman, H:II:113, 43 m.m. silver  
   
Gustav III     
Allmänna Brandförsäkringsverket 150 år, 1782-1932, Grav. Erik Lindberg, 50 mm. brons  
Carl XIII, 1809-1818    
St:Johaneslogen, Den Nordika Första 1935, Grav. Erik Lindgren, 55 mm. brons såld/sold
Karl XIV Johan, 1818-1844    

Konung Carl Johans uppstigande på Sveriges och Norges thron den 5 februari 1818, H:II.23, Grav. C. Enhörning, 32 mm.

silver  
Karl XIV Johan    

Kongl. Landtbruks Akademien  1822, H:II.77a, Grav. L. Grandel, 32 mm.

silver
Karl XIV Johan    

Krigsvetenskapsakademiens prismedalj, Grav. Lundvig Persson Lundgren, 34 mm.

silver
Kronprins Oscar    

Kongl. Vetenskaps Akademien Förste Ledamot 1818, Grav. M. Frumerie, Slagen 1819. H:II.4,  40 mm.

silver såld/sold
Kronprins Oscar    

Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra års fest 1835, Grav. M. Frumerie, H:II.8,  56 mm.

brons  
Oscar I, 1844-1859    

Jernkontoret 100 år - Brukssociten 1847, Grav. P.H Lundgren, 56 mm.

brons såld/sold
    
Oscar I    

Oscar I:s och Drottning Josephinas kröning i Stockholms storkyrka den 28 september 1844. Slagen av Rikets Ständer Grav. L. P. Lundgren, 1848, H:II,10, 58 mm.

brons  
Oscar I    

Propatria medalj, För medborgliga dygder, 41 mm, hänge.

silver  
Carl XV 1859-1872    

Konung och Drottning Lovisas kröning i Stockholms storkyrka den 3 maj 1860,  H:II.5, Grav.
Lea Ahlborn
, 56 mm.

brons
Carl XV    

För utställningen av gödkreatur och mejerialster, 1866,  H:II.49, Grav. Lea Ahlborn, 57 mm.

brons
Carl XV  
Konung död i Malmö 1872, H:II.24, Svenska Frimurar orden 1873, Grav. Lea Ahlborn, 56 mm.
 brons såld/sold
Carl XV  
Begravnigs medalj Graverad av Lea Ahlborn för egen räkning, 1872, H:II:25, 43 mm.
 tenn
brons
 
Drottning Lovisas 1871  
Begravnig- Följd af kärlek tacksamhet och saknad, Grav. L Ahlborn, 45 mm, 30 mars 1871.
 tenn  
      
Oscar Fredrik Sveriges o Norges Arffurste  
Till en upplyst och nitisk ledare,  Centralkommitén för allm. Industri o konst utställning i Sthlm 1866, H:II.3, Grav. Joh. Ericsson, 60 mm. brons såld/sold
      
Oscar Sveriges o Norges Arffurste Hertig af Östergötland  
Industri utställningen i Sthlm 1866 H:II.3, Grav. L. Ahlborn, 44 mm.
tenn
brons
 
Carl XV o Oskar II  
Skarpskytterörelsens 25 år 1860-1885, Grav. Lea Ahlborn, 52 mm.
brons såld/sold
       
 
Oscar II, 1872-1907  
Uppsala Universitet 400 år 1877, Grav. A. Lindberg, 55 mm.
brons  
       
Oscar II  
Allbmänna Brandförsäkringsverket 100 år 1882, Slagen 1883, Grav. Adolf Lindberg, 56 mm. brons  
Oscar II  
Minne av allmänna konst- o Industri utställningen i Stockholm 1897, Grav Lea Ahlborn, 45 mm. brons  
       
Oscar II  
Oskar II o Sophia  silverbröllop 1857-1882, Grav Lea Ahlborn, 32 mm silver  
     
Oscar II  
Landtbruks industri o hemslöjdsutställning i Örebro 1883, Grav. E . H. Ekvall, 42 mm. tenn  
    
Oscar II  
Norrländska Industri o Landtbruks utställningen i Sundsvall 1882, Grav. E. H. Ekvall, 41 mm. tenn  
      
Oscar II  
Regeringsjubileum 1872-1897, Grav. Lea Ahlborn, 50 mm. liten kantskada. tenn  
    
Oscar II  
Till minne av Industri utställningen i Göteborg 1891, Grav G. Ekvall,  42 mm. lättmetall  
 
Oscar II  
Kung. Landtbruks Akademien vid allmänna hemslöjd utställningen i Stockholm 1880. Grav. Lea Ahlborn,
56
mm.
brons  
Oscar II  
Från Sveriges här och flotta 1845-95, konungens 50-årsjubileum som officer. Grav. A. Lindberg, 39 mm.
silver såld/sold
Oscar II  
Artonde allm svenska landtbruksmöte, Malmö 1896, Grav A. Lindberg, 42 mm, orginal ask.
silver såld/sold
Oscar II  
Industri och Slöjdutställningen i Malmö 1896. Grav. A. Lindberg, 54 mm.
förgylld brons
silver
 
Oscar II  
Regeringsjubileet 1872-1897, Grav. A. Lindberg, 39 mm.
brons  
Oscar II  
Industri och Sjöjdutställningen i Gefle 1901, Grav. Adolf Lindberg, 45 mm. förgylld brons  
Oscar II  
Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stokholm 1897, Grav. Adolf Lindberg, 60 mm. brons  
Oscar II  
70 år 21 Januari 1899 Kalendermedalj, ink ask, Grav. Adolf Lindberg, 55 mm. brons
 
tenn
Oscar II  
Jubileum, regerat i 25 år 1897,Grav. A.Lindberg, 57mm. brons såld/sold
Oscar II
Numismatiska föreningen 1907, Till minne av Oskar II & Sofias guldbröllop 1907, 39 mm.
 silver  
Oscar II
Kungens död 1907, Grav. A. Lindberg, ,36 mm.
 silver  
Kronprins Gustav
Till minne av Gustav o Victorias bröllop i Karlsruhe 20 september 1881, Grav. Lea Ahlborn, 45 mm.
 brons
tenn
 
Kronprins Gustav
Till minne av Gustav o Victorias silver bröllop 1906, Grav. Adolf Lindberg, 34x40 mm.
 silver

såld/sold

Gustaf V, 1907-1950
Baltiska utsällningen Malmö 1914, Grav. Erik Lindberg. 58 mm. brons  
Gustaf V
Trekungliga mötet i Malmö 1914, Grav. Erik Lindberg. 45 mm. brons  

Gustaf V
1913, Av Svarte Nilsson. 56 mm. brons  
Gustav V
Med Folket för fosterlandet 1858-1948, 90 år, Av Carell. 55 mm.   brons  

Gustav V
50 år, Utgiven av Frimurarorden. Av Erik Lindberg. 55 mm.   brons

såld/sold

Gustav V
Svenska Frimurare orden 70 år, 1877-1947,  Sporrong, Av. Carell, 56 mm.   brons

såld/sold

Gustav Adolf Sv Kronprins
Baltiska Riksskyttetävlingen i Malmö 1914, Av A. Lindberg. 30 mm. tenn   
Gustav Adolf Sv Kronprins
Armen och Marintävlan Malmö 1914, Av A. Lindberg. 30 mm. mässing  

Gustav Adolf Sv Kronprins
Av Carell. 55 mm. brons  
Gustav
Jubileumsutställningen Landskrona,  1430-1930. Av Sven Kulle. 45 mm. brons  

Gustav VI Adolf 1950-1972
70 år, 1882-1952, Av G. Carell. 55 mm. brons  

Gustav VI Adolf
Plikten Framför Allt, Av G. Carell. 55 mm. brons

såld/sold


Gustav VI Adolf    
Svenska Frimurare orden i Tacksamhet och vördnad 1902-1952, Av G. Carell. 55 mm. brons

såld/sold


Gustav VI Adolf
Drottningholm, Sporrong, 44 mm. brons  

Gustav VI Adolf
Svenska Frimurare orden i Tacksamhet och vördnad 1902-1962, Grav G Catell, 60 mm. kant skada. brons

såld/sold

Gustav VI Adolf    
Svenska Kungl. Örlogsmannasällskapet 200 år, 1971,  38 mm. silver

såld/sold

 

H:        Hilderbrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, Del I-II

Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II
V.A      Vetenskapsakademiens Minnespenningar
S.A      Svenska Akademiens Minnespenningar
LA:      En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom

 

                                                                                            Till toppen