medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - Kungliga - konst - Gustav Vasa - Gustav VI Adolf

 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Kungliga medaljer/ Royal medals

 
Gustav Vasa 1521-1560    
Forsatta, framgångfulla kamp för fäderneslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Grav. för Arv. Karlstens 2:dra regentlängd. St. i Banken. 26 mm.    brons såld/sold
 
Gustav II Adolf,  1611-1632    
Konungens hjältedöd på slagfältet vi Lutzen 1632 begrav. i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 22 Juni 1634. Grav. af Rull i Dresden, H:I.178, 40 mm. silver såld/sold 
Gustav II Adolf    
K. Myntet, 1832, Grav. C. M. Mellgren, H:I.244, 41 mm. tenn
brons
kantskador 400:-
ärgad    500:-
Gustav II Adolf     
300 års minnet av konungens födelse 1894, NNÅS 68.177, 39 mm.  silver
brons
500:-
300:-
Gustav II Adolf     
Nürnberg 1632-1932, Konungens död 300 år 1932, 33 mm. tenn 100:-
Gustav II Adolf     
Minne från Göteborgs 300 års jubileum 1623-1923 Grav. A. Lindberg, 41 mm.  brons 250:-
Gustav II Adolf     
Akademien 1932,  32x40 mm. silver såld/sold
Gustav II Adolf     
Lutzen 1632-1932,  45 mm. brons 150:-
Gustav II Adolf     
Gamla Stockholm 1897 Asplund, grav A. Lindberg,  41 mm. tenn 150:-
Gustav II Adolf     
Till minne 300-årsdagen av hans födelse, 1594 9/12-1894, med hänge 32 mm. silver 150:-
 
Gustav II Adolf     
Till minne av Konungens död 350 år. År 1982. Grav Leo Holmgren, Myntverket Eskilstuna. 44 mm. silver 350:-
Kristina 1632-1654    
Segrande självförsakelse i andligt och världsligt avseende. grav av Giov. Hamerani i Rom. 35 mm. H:I.110. brons 1+ 1 500:-
 
Karl XI, 1660-1697    
Konungen reser sin Eriksgata under Augusti till December 1673,
Grav. A. Meybusch, H:I:36, 54 mm.
tenn 1/1+ 1 200:-
Karl XI    
Konungens och Svenska härens seger öfver den Danska i Slaget vid Lund 4 dec 1676. Grav A. Karlsten, H:I.57, 58 mm. tenn 1/1+ 1 200:-
  
Karl XI    
Enigheten mellan Konungen och Rikets Ständers vid 1682 års riksdag. H:I.96, Grav. A. Karlsten. 54 mm. tenn 1 500:-
Karl XII, 1697-1718    
Fredskongressen i Braunschweig i mars 1715, Grav. Chr. Siegm. Wermuth, Köpenhamn. 43 mm. tenn 1/1+ såld/sold
Karl XII    
Hans död 30 nov. 1718, Grav. J. C. Hedlinger, H:I.197. 52 mm. 55 gr silver 10 000:-
Karl XII    
Numismatiska föreningen 1918, 40 mm. silver såld/sold
 
Fredrik I    
Kröning i Stockholms Storkyrka 3 maj 1720, Grav. J. C. Hedlinger, H:II:8, 50 mm.  tenn kv. 1 600:-
   
Fredrik I    
Hedlingers vackraste arbete, bröstbilder av elva regenter från Gustav I till och med Ulrika Elenoras år 1723, Grav. J. C. Hedlinger, H:II:28, 61 mm.  tenn 1/1+ såld/sold
Adolf Fredrik, 1751-1771    
Kronprinsens Gustaf 16 år förklaras myndig 1762, Grav D. Fehrman, H:II.34, 33 mm. tenn 1/1+ 200:-
Gustav III, 1771-1792    
Kungliga Svenska Patriotiska Sällskaps medalj 35 mm.  silver 1/1+ 1 200:-
såld/sold
Gustav III     
Kronprinsens dop 10 nov. 1778. H:II.50 Grav. G. Ljungberg, 55 mm. brons 1/1+ 1 200:-
Gustav III     
Akademien sammankomst, Kungl. Myntet, 1788, Grav. C. G. Fehrman, H:II:114, 33 m.m. silver 400:-
Gustav III     
Kungl. Vitterhets Historien och Antikvariatets Akademien 1788, Grav. C. G. Fehrman, H:II:113, 43 m.m. silver 600:-
   
Gustav III     
Allmänna Brandförsäkringsverket 150 år, 1782-1932, Grav. Erik Lindberg, 50 mm. brons 250:-
Carl XIII, 1809-1818    
St:Johaneslogen, Den Nordika Första 1935, Grav. Erik Lindgren, 55 mm. brons såld/sold
Karl XIV Johan, 1818-1844    

Konung Carl Johans uppstigande på Sveriges och Norges thron den 5 februari 1818, H:II.23, Grav. C. Enhörning, 32 mm.

silver 500:-
Karl XIV Johan    

Kongl. Landtbruks Akademien  1822, H:II.77a, Grav. L. Grandel, 32 mm.

silver 400:-
Karl XIV Johan    

Krigsvetenskapsakademiens prismedalj, Grav. Lundvig Persson Lundgren, 34 mm.

silver 600:-
Kronprins Oscar    

Kongl. Vetenskaps Akademien Förste Ledamot 1818, Grav. M. Frumerie, Slagen 1819. H:II.4,  40 mm.

silver såld/sold
Kronprins Oscar    

Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra års fest 1835, Grav. M. Frumerie, H:II.8,  56 mm.

brons 500:-
Oscar I, 1844-1859    

Jernkontoret 100 år - Brukssociten 1847, Grav. P.H Lundgren, 56 mm.

brons såld/sold
    
Oscar I    

Oscar I:s och Drottning Josephinas kröning i Stockholms storkyrka den 28 september 1844. Slagen av Rikets Ständer Grav. L. P. Lundgren, 1848, H:II,10, 58 mm.

brons 2 500:-
Oscar I    

Propatria medalj, För medborgliga dygder, 41 mm, hänge.

silver 900:-
Carl XV 1859-1872    

Konung och Drottning Lovisas kröning i Stockholms storkyrka den 3 maj 1860,  H:II.5, Grav.
Lea Ahlborn
, 56 mm.

brons 2 500:-
Carl XV    

För utställningen av gödkreatur och mejerialster, 1866,  H:II.49, Grav. Lea Ahlborn, 57 mm.

brons 500:-
Carl XV  
Konung död i Malmö 1872, H:II.24, Svenska Frimurar orden 1873, Grav. Lea Ahlborn, 56 mm.
 brons såld/sold
Carl XV  
Begravnigs medalj Graverad av Lea Ahlborn för egen räkning, 1872, H:II:25, 43 mm.
 tenn
brons

150:-
150:-

Drottning Lovisas 1871  
Begravnig- Följd af kärlek tacksamhet och saknad, Grav. L Ahlborn, 45 mm, 30 mars 1871.
 tenn

600:-

      
Oscar Fredrik Sveriges o Norges Arffurste  
Till en upplyst och nitisk ledare,  Centralkommitén för allm. Industri o konst utställning i Sthlm 1866, H:II.3, Grav. Joh. Ericsson, 60 mm. brons såld/sold
      
Oscar Sveriges o Norges Arffurste Hertig af Östergötland  
Industri utställningen i Sthlm 1866 H:II.3, Grav. L. Ahlborn, 44 mm.
tenn
brons
400:-
300:-
Carl XV o Oskar II  
Skarpskytterörelsens 25 år 1860-1885, Grav. Lea Ahlborn, 52 mm.
brons såld/sold
       
 
Oscar II, 1872-1907  
Uppsala Universitet 400 år 1877, Grav. A. Lindberg, 55 mm.
brons

450:-

       
Oscar II  
Allbmänna Brandförsäkringsverket 100 år 1882, Slagen 1883, Grav. Adolf Lindberg, 56 mm. brons

400:-

Oscar II  
Minne av allmänna konst- o Industri utställningen i Stockholm 1897, Grav Lea Ahlborn, 45 mm. brons

900:-

       
Oscar II  
Oskar II o Sophia Grav Lea Ahlborn, 32 mm silver

300:-

     
Oscar II  
Landtbruks industri o hemslöjdsutställning i Örebro 1883, Grav. E . H. Ekvall, 42 mm. tenn 250:-
    
Oscar II  
Norrländska Industri o Landtbruks utställningen i Sundsvall 1882, Grav. E. H. Ekvall, 41 mm. tenn 250:-
      
Oscar II  
Regeringsjubileum 1872-1897, Grav. Lea Ahlborn, 50 mm. liten kantskada. tenn 500:
    
Oscar II  
Till minne av Industri utställningen i Göteborg 1891, Grav G. Ekvall,  42 mm. lättmetall 100:-
 
Oscar II  
Kung. Landtbruks Akademien vid allmänna hemslöjd utställningen i Stockholm 1880. Grav. Lea Ahlborn,
56
mm.
brons 600:-
Oscar II  
Från Sveriges här och flotta 1845-95, konungens 50-årsjubileum som officer. Grav. A. Lindberg, 39 mm.
silver såld/sold
Oscar II  
Artonde allm svenska landtbruksmöte, Malmö 1896, Grav A. Lindberg, 42 mm, orginal ask.
silver såld/sold
Oscar II  
Industri och Slöjdutställningen i Malmö 1896. Grav. A. Lindberg, 54 mm.
förgylld brons
silver
400:-
800:-
Oscar II  
Regeringsjubileet 1872-1897, Grav. A. Lindberg, 39 mm.
brons 150:-
Oscar II  
Industri och Sjöjdutställningen i Gefle 1901, Grav. Adolf Lindberg, 45 mm. förgylld brons 400:-
Oscar II  
Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stokholm 1897, Grav. Adolf Lindberg, 60 mm. brons 400:-
Oscar II  
70 år 21 Januari 1899 Kalendermedalj, ink ask, Grav. Adolf Lindberg, 55 mm. brons 450:-
 
tenn 350:-
Oscar II  
Jubileum, regerat i 25 år 1897,Grav. A.Lindberg, 57mm. brons såld/sold
Oscar II
Numismatiska föreningen 1907, Till minne av Oskar II & Sofias guldbröllop 1907, 39 mm.
 silver

500:-

Oscar II
Kungens död 1907, Grav. A. Lindberg, ,36 mm.
 silver

400:-

Kronprins Gustav
Till minne av Gustav o Victorias bröllop i Karlsruhe 20 september 1881, Grav. Lea Ahlborn, 45 mm.
 brons
tenn

300:-
300:-

Kronprins Gustav
Till minne av Gustav o Victorias silver bröllop 1906, Grav. Adolf Lindberg, 34x40 mm.
 silver

såld/sold

Gustaf V, 1907-1950
Baltiska utsällningen Malmö 1914, Grav. Erik Lindberg. 58 mm. brons

250:-

Gustaf V
Trekungliga mötet i Malmö 1914, Grav. Erik Lindberg. 45 mm. brons

300:-


Gustaf V
1913, Av Svarte Nilsson. 56 mm. brons

400:-

Gustav V
Med Folket för fosterlandet 1858-1948, 90 år, Av Carell. 55 mm.   brons

300:-


Gustav V
50 år, Utgiven av Frimurarorden. Av Erik Lindberg. 55 mm.   brons

300:-

Gustav V
Svenska Frimurare orden 70 år, 1877-1947,  Sporrong, Av. Carell, 56 mm.   brons

300:-
såld/sold

Gustav Adolf Sv Kronprins
Baltiska Riksskyttetävlingen i Malmö 1914, Av A. Lindberg. 30 mm. tenn 

300:-

Gustav Adolf Sv Kronprins
Armen och Marintävlan Malmö 1914, Av A. Lindberg. 30 mm. mässing

200:-


Gustav Adolf Sv Kronprins
Av Carell. 55 mm. brons

400:-

Gustav
Jubileumsutställningen Landskrona,  1430-1930. Av Sven Kulle. 45 mm. brons

400:-


Gustav VI Adolf 1950-1972
70 år, 1882-1952, Av G. Carell. 55 mm. brons

300:-


Gustav VI Adolf
Plikten Framför Allt, Av G. Carell. 55 mm. brons

300:-
såld/sold


Gustav VI Adolf    
Svenska Frimurare orden i Tacksamhet och vördnad 1902-1952, Av G. Carell. 55 mm. brons

300:-
såld/sold


Gustav VI Adolf
Drottningholm, Sporrong, 44 mm. brons

100:-


Gustav VI Adolf
Svenska Frimurare orden i Tacksamhet och vördnad 1902-1962, Grav G Catell, 60 mm. kant skada. brons

300:-

Gustav VI Adolf    
Svenska Kungl. Örlogsmannasällskapet 200 år, 1971,  38 mm. silver

500:-
såld/sold

 

H:        Hilderbrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, Del I-II

Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II
V.A      Vetenskapsakademiens Minnespenningar
S.A      Svenska Akademiens Minnespenningar
LA:      En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom

 

                                                                                            Till toppen