Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Akademimedaljer

Se priserna på vår webbshop. Klicka vidare!

         SA - Svenska akademi.
         VA - Vetenskaps akademi.
         LA - En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom.
         EL - Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966.
         M
edaljernas diametrar varierar mellan 32 och 35 mm.

                       


     Vetenskapsakademiens och Svenska Akademiens Minnespenningar 250:- st.
     I var och en av ovanstående kataloger finns mer än 200 medaljer avbildade.
     Dessutom finns uppgifter om präglingsår, yrke, gravör och andra referenser.
     Katalogerna har sammanställts av Arne Allesson.

    Åren 1750-1848 utgavs minnespenningarna orgelbundet och med varierande storlek.
    Diameter större än 40 mm har ej medtagits för tiden före 1851. Fr.o.m. 1851 har
    utgåva skett årligen och diametern är 31 mm t.o.m. år 1955. Fr.o.m. 1956 är
    diametern 45 mm med undantag för 1989, 1994 och 1996.
    Nypräglade medaljer har samma diameter som vid första präglingen. Undantag 1979.
    Samtliga medaljer är avbildade i skala 1:1.

 

Acharius, Erik, 1846
Referens: V.A.   01

såld/sold 

Adelcrantz, Carl Fredrik, 1925
Referens: W.68, K.A, Erik Lindberg silver 1+ 

Adelcrantz, Carl Fredrik, 1890
Referens:  S.A. Hy.I:323:2, Lea Ahlborn silver 1+/01


Adelcrantz, Carl Fredrik, 1947
Referens:  V.A.  Ehr.436 silver 1+

 

Afzelius, 1857
Referens:  V.A.  01

såld/sold

Afzelius, Adam, 1930
Referens: W.II. 87, V.A. silver 1+/01

 

Agardh, Carl Adolf, 1878  
Referens: H.I:145, Skånska brandför.  42 mm silver 1+/01

Agardh, Jacob Georg, 1916
Referens: W.141, V.A. Putsad  1+ såld/sold

Akrell, Carl Fredrik, 1890
Referens: H.II:157, V.A. Lea Ahlborn silver 01


Alströmer, Jonas 1769
Referens:  Hy.I:197:3,  V.A.  Ljungberger 1+/01


Angelin, Nils Petter, 1920
Referens:  V.A.   1+

såld/sold


Areschoug, Johan Erhard, 1899

Referens: H. II:197,  V.A.     silver 1+/01

såld/sold


Arrhenius, Svante, 1937
Referens:  V.A. Ehr.361  silver 1+

Bagge, Jakob, 1819  
Referens: H.I:18, S.A. 1+/01 såld/sold


Bagge, Jonas Samuel, 1905  
Referens: H.II:160, V.A. 1+ såld/sold


Benzelius, Erik, 1882
Referens: H.I:172, S.A. silver 1+

såld/sold


Berg, Fredrik Theodor, 1900
Referens: H.II:196, V.A. Lindberg silver 1+/01

Berg, Johan Wilhelm, 1946
Referens: V.A. Ehr.430 silver 1+/01

 

Bergman, Torbern Olof  1859   

 

Referens: S.A. Hy:I:288:4 1+/01 såld/sold

Beskow, Bernhard von, 1896
Referens: Hy.II:158, S.A. Lea Ahlborn silver 1+/01 såld/sold

Blix, Magnus Gustaf, 1928  
Referens: W:147, V.A. silver 1+ såld/sold

Blomstrand, Christian Wilhelm, 1907
Referens: H.II:239, A. Lindberg, V.A.  silver 1+ såld/sold

Brauner, Johan, 1941
Referens: V.A. Ehr.393 silver 1+

Breda, Karl Fredrik von, 1895
Referens: H.II:48, Lea Ahlborn silver 1+/01

Bremer, Fredrika, 1901
Referens: Hy:II:155, S.A. A. Lindberg silver 1+/01

Brinell, Johan August, 1934
Referens: W.II:184, Ehr.337, V.A. silver 1+

Bureus, Johan, 1908
Referens: H.II.334, S.A. E.Lindberg  1+ såld/sold

Bäck, Abraham, 1797
Referens: H.I.319, V.A.  Av. Lindberg silver 01

såld/sold


Bäck, Abraham, 1931  
Referens: W.II:66, Ehr313, V.A. silver 1+

Carlander, Kristofer, 1877
Referens: H.II:129, Lea Ahlbom, V.A. 01/0 såld/sold

Collin, Nils, 1938
Referens: V.A.  Ehr. 371 silver 1+


 
Coyet, Petter Julius, 1788
Referens: H.I:44, Diplomat. Av C.G. Fehrman, brons 01
Cronstedt, Karl Johan, 1778
Referens: H.I:247, V.A.  1+ såld/sold
Cronstedt, Fredrik Adolf Ulrik, 1808
Referens: H.II:74, V.A.  1+ såld/sold

Dalén, Gustaf, 1945  
Referens: V.A. 01

såld/sold


Dalin, Olof von, 1769    
Referens: H.I:201:2, V.A. Fehrman, 35 mm  Brons, 01

Davidsson, David, 1951
Referens:  Ehr.455, V.A. silver 1+/01

Edelcrantz, Abraham Niklas, 1827
Referens: H.II:57, V.A. silver 1+/01

Edlund, Erik, 1891
Referens: H.II:206, V.A. silver 1+/01

Ehrenstrahl, David K.E., 1808
Referens: H.I:82, S.A. silver 01

såld/sold


Ehrensvärd, Karl August, 1833
Referens: H.I:332, S.A. brons 1+/01


Ekman, Gustav, 1896
Referens: H.II:170, V.A. brons 1+/01

Elvius, Per, 1759
Referens: H.I:180, V.A. 34 mm silver 1+/01

såld/sold


Erdmann, Axel Joachim, 1897
Referens: H.II:160, V.A.     silver 1+/01

Ericson, Nils, 1885
Referens: H.II:163:2, V.A. silver 1+


 
Ericson, Nils, 1864   
Referens: H.II:163:1, V.A.  47 mm brons 01/0 såld/sold

Ericsson, John, 1893
Referens: H.II:209.4, V.A.  silver 1+

Faggot, Jacob, 1778
Referens: H.I:246, V.A. 35 mm 1+/01

såld/sold


Fallen, Karl Fredrik, 1855
Referens: H:II:83, V.A. silver 1+/01
Ferrner, Bengt, 1803
Referens: H.II:2, V.A. 33 mm. Lunderberg silver 1+/01
 
 
Florman, Arvid Henrik, 1851
Referens: H.II:103, V.A. P.H.L. silver 1+/01

Fogelberg, Bengt Erland, 1855
Referens: H.II:135, S.A. Lea Alhlborn silver 1+/01

Franzén, Frans Mikael 1887
Referens: H.II:123, S.A. Lea Alhlborn silver 1+

Fries, Bengt Fredrik, 1864
Referens: H.II:100, V.A. repor silver 1+

Fries, Elias Magnus, 1881
Referens: H.II:176, V.A. silver 1+/01
Frigel, Per, 1841
Referens: H.II:110, M.A. 38 mm brons 1+

Fuchs, Rutger, 1899  

Referens: H.I:186, S.A. A. Lindberg silver 1+/01

Fåhraeus, Olof Immanuel, 1889
Referens: H.II:186, V.A. Lea Ahlborn  01

såld/sold


Geijer, Bengt Reinhold, 1840
Referens: H.II:39, V.A. silver 1+/01

såld/sold


Geijer, Erik Gustav, 1870
Referens: H.II:39, V.A.   silver 1+/01
Referens: H.II:39, V.A. brons 1

Grill, Klas, 1767
Referens: H.I:210, K.G.Fehrman silver 1+/01

Gullstrand, Allvar, 1935
Referens: V.A.  01

såld/sold

 
Gyllenhal, Leonard, 1848

Referens: V.A. Hy.II:106 silver 1+

såld/sold


Gylden, Hugo, 1939

Referens: V.A. Ehr.380, silver 1+

såld/sold


Hagström, Erik, 1843
Referens: H.II:68, V.A.   silver 1+/01

såld/sold


Hallenberg, Jonas, 1880

Referens: H.II:92, V.A. silver 1+
Hermelin, Samuel Gustaf, 1828
Referens: H.II:54, V.A. silver 1+/01

Hisinger, Wilhelm, 1859
Referens: H.II:134, V.A. brons 1+/01

såld/sold


Huss, Magnus, 1892
Referens: H.II:216, V.A.   silver 1+/01


 
Hwasser, Israel, 1873
Referens: H.II:148, V.A.  putsad silver 1+
Hårleman, Carl,  1753

Referens:  H.I:183.10, V.A. 34 mm silver 1+/01

såld/sold


Högbom, A.G. 1954

Referens:  V.A.   silver 1+/01

Höpken, Anders Johan von, 1881 

Referens:  S.A. H:1:302:8, Lea Ahlborn silver 1+


Ihre, Johan, 1811
Referens:  H.I:277, S.A.   silver 1+/01

såld/sold


Johansson, J. E. 1952
Referens:   V.A.    silver 1+/01

Järta, Hans, 1874
Referens:  H.II:118,   V.A. silver 1+/01

Kagg, Lars, 1853
Referens:  H.I:38,   S.A. brons 1+/01

såld/sold


Kalm, Pehr, 1950  
Referens:   V.A.     silver 1+

såld/sold


Kjellgren, Johan Henrik, 1869
Referens:  S.A. brons 01
Referens:  S.A. Hy.I:319.3a silver 1+/01

Klason, Johan Peter, 1953
Referens:  EL.463, V.A. silver 1+/01

Klingenstierna, Sam, 1794
Referens:  H.I:206, S.A. tenn 1+/01

 såld/sold


Klint, Gustaf af, 1884
Referens:  H.II:104, V.A.    silver 01/0

såld/sold 
Klint, Gustaf af, 1841                      43 mm
Referens: H.II:104, Örlogsmannasäl. i K-krona. brons 01

 såld/sold 


 
Kolmodin, Olof, 1900

Referens: S.A, brons 1+

 såld/sold


Langenskiöld, Bror Carl J. 1927
Referens: W.180, V.A. silver 1+

 såld/sold 


Lagerberg, Magnus, 1914

Referens: brons 1+

Langerhjelm, Per, 1865
Referens: V.A. Hy.II:141.2 silver 1+

Lantings-Hausen, Jakob Albrekt von, 1885
Referens: H.I:218, S.A.    silver 01/0

såld/sold


Lefrén, Johan Peter, 1839 

Referens: H.II:151, Stab samt lärare vid krigs S.A. silver 01

såld/sold 
Lefrén, Johan Peter, 1887

Referens: H.II:15.2, V.A. silver 01

Lenngren, Anna Maria(Malstedt) 1818
Referens: H.II:43, S.A.          brons 01

såld/sold


Liljeborg, Wilhelm, 1924 

Referens: W.151, V.A. 01

såld/sold


Lindhagen, Daniel Georg, 1909
Referens: H.II:271, V.A. A.Lindberg brons 1+

Ljungberg, Erik Johan, 1923  

 

Referens: WI:119, V.A. silver 1+/01

Lovén, Sven Ludvig, 1903   

 

Referens: H:II:228:2, V.A.     brons 1+

Lundberg, Egron, 1815-1875  

 

1911, Referens: Hy.II:169:2, S.A.     silver 1+

Martin, Olaus, 1903      

 

Referens: H:I:20, S.A. silver 1+

såld/sold


Magnus, Olaus, 1897   

 

Referens: Hy.I:15, S.A. silver 1+/01

Melanderhjelm, Daniel, 1803      
Referens: H:II:24, V.A.  39 mm brons 01

såld/sold

Meldercreutz. Jonas, 1914
Referens: WI:28, V.A. silver 1+

Mittag-Lefler, 1944
Referens: WI:216, V.A.   silver 1+/01

Möller, Didrik Magnus Axel ,1906 
Referens: H.II:232, V.A. silver 1+

 såld/sold


Nicander, Karl August, 1892
Referens: H.II:99, S.A. silver 01

Nilsson, Lars Fredrik, 1921
Referens: WI:83, V.A. silver 1+/01

Nilsson, Sven, 1901

Referens: H.II:185, V.A silver 1+/01

Nonnen, Edvard, 1898

Referens: H.II:152, V.A. 

silver 1+/01

Odhner, Carl Teodor, 1919
Referens: W.95, V.A. silver 1+

såld/sold


Oxenstierna, Johan Gabriel, 1884
Referens: H.II:45.2, S.A. Lea Ahlborn silver 1+/01

Paijkull, G von, 1829 
Referens: H.II:65, V.A.   brons 01/0

såld/sold


Petren, Karl-Anders, 1955
Referens: V.A. silver 1+/01

Platen, Baltsar Bogislaus von, 1886
Referens: H.II:81, S.A. Putsad 1+/01

 såld/sold


Polhelm, Christopher, 1753
Referens: Hy.I:181.4. V.A., silver 1+/01

Porthan, Henrik Gabriel, 1839
Referens: H.II:6.2, S.A., brons 1+/01

Post. Hampus von, 1942

Referens: V.A.  silver 1+

Psilander, Gustaf von, 1831
Referens: H.I:163, S.A. brons 01/0

 såld/sold


Psilanderhielm, Nils, 1784
Referens: H.I:214, V.A. tenn 1+/01

såld/sold


Regnell, Anders Fredrik, 1888      01

såld/sold

Referens: H.II:188, V.A. Lea Ahlbom silver

Rinman, Sven, 1831
Referens: H.I:310, silver 1+/01

såld/sold


Rosenstein, Nils von, 1876

Referens: H.II:64, S.A. silver 1+/01
 
Rosenstein, Nils von, 1949 

Referens:  V.A. silver 1+/01

Rudbeckius, Johannes, 1832

Referens:  H:I:28, S.A. silver 1+/01

 såld/sold


Rundenschöld, Karl, 1843 

Referens:  H:I:283:2, S.A. silver 1+/01

 såld/sold


 
Rönnow, Kasten, 1788
Referens:  H.I:299, V.A.   silver 1+/01

såld/sold


Santesson, Carlos Gustaf, 1917
Referens:  WI:72, VA.     silver 1+/01

 
Scartau, Henrik, 1913
Referens:  EL 124, Hy.II:341, SA.     silver 1+/01


Scheffer, Karl Fredrik, 1878 
Referens:  H.II:342, V.A.o Vitterhetssamh. i Gbg. brons 01

såld/sold


Schlyter, Carl Johan, 1889

Referens:  H.II:208, S.A. Lea Ahlbom silver 01

Schlyter, Carl Johan, 1894

Referens:  H.II:208, V.A.   silver 1+/01

Scholander, Fredrik Wilhelm, 1898
Referens:  H.II:183, S.A. silver 01

såld/sold

Schönberg, Carl Johan, 1853
Referens:  H:II:127, V.A silver 1+/01
Sergel, Johan Tobias, 1815
Referens:  H.II:34, S.A. silver 1+/01

såld/sold


Sjögren, Hjalmar,  1936
Referens:  V.A. silver 1+/01

Skogman, Carl David, 1895
Referens:  H.II:138, V.A. silver 1+
Solander, Daniel, 1940
Referens:  V.A.    silver 1+/01 såld/sold

Sparre, Erik, 1870

Referens:  H.I:19, S.A.   silver 01/0 såld/sold
Referens:  H.I:21, S.V. brons 01 såld/sold

Spegel, Hakvin, 1793
Referens:  H.I:108, S.A. brons 01

Stiernhielm, Georg, 1791      
Referens:  H.I:48, S.A. brons 01 såld/sold

Strömer, Mårten, 1773  
Referens:  H.I:219, V.A. silver 1+ såld/sold

Stensson, Sture, Svante , 1875

Referens:  H.I:17, S.A.     silver 01 såld/sold


 
Carl Jacob Sundsvall, 1879

Referens:  H.II:167  silver 01 såld/sold


Swab, Anton von, 1768

Referens:  H.I:211, V.A. 35 mm silver 1+
Referens:  H.I:211, V.A. 35 mm Brond 1+

Svanberg, Jöns,   1856
Referens:  H.II:133, V.A. silver 1+

såld/sold


Svanberg, Lars Fredrik, 1913
Referens:  H.II:177, V.A.   silver 1+
 
 
Svedberg, Jesper, 1852
Referens:  H.I:158, S.A. silver 1+

Såld/sold


Svedelius, Wilhelm Erik, 1904
Referens:  H.II:208, V.A. putsad silver 1+
Svedenborg, Emanuel, 1852
Referens:  H.I:237, V.A.      silver 1+/01

Tessin, Carl Gustaf 1882
Referens:  H.I.226, S.N. brons 1+/01

Thunberg, Karl Petter, 1906
Referens:  H.II:72:3  silver 1+/01
Thunberg, Karl Petter, 1832
Referens:  H.II:72,   V.A.  brons 1+/01

Tibell, G.W.A. 1847

Referens:  H.II:86,   V.A. silver 1+/01  

Trievald, Mårten, 1854

Referens:  H:1.178, V.A.       silver 1+/01  såld/sold


 

Törnebom, Elis Alfred, 1929
Referens:  W:II:155, V.A.     silver 1+  

Upmarck-Rosenadler, Johan, 1865
Referens:  H.I:169, S.A.    silver 1+
Wahlberg, Johan August, 1858
Referens:  H.II:139, V.A. silver 1+/01

Wahlberg, Peter Fredrik, 1883
Referens:  H.II:174, V.A.   silver 1+/01 såld/sold

Wargentin, Per Wilhelm, 1783
Referens:  H.I:284:2, S.A. 35 mm brons 1+/01

såld/sold


Warmholts, Carl Gustaf, 1903
Referens:  H.II:340, S.A. silver 1+ såld/sold
Wilcke, Johan Karl,   1797
Referens:  H.I:324, V.A.     1+ såld/sold

Wirsén. Gustaf Fredrik, 1932
Referens:  W:83, V.A.   01 såld/sold

Wittrock, Veit Brecher, 1933

Referens:  W:161, V.A.  silver 1+/01

Åkerman, Richard, 1948

Referens:  WI:158, V.A. silver 1+

Ångström, Anders Jonas, 1886

Referens: H.II:167, V.A.   silver 1+/01  såld/sold

Ödman, Samuel Lorens, 1837 
Referens:  H.II:76, V.A.    silver 1+

                                                                      

H:        Hilderbrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, Del I-II    
Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II    
V.A      Vetenskapsakademiens Minnespenningar    
S.A      Svenska Akademiens Minnespenningar    
LA:      En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom    

 

                                                                        Till toppen