Gustav IV Adolf


Gustav Dalen

Göta Kanal 100 år
Skeppsväg öppnad mellan
Vättern och Vänern 1922.
Grav E. Lindberg,
Brons,
65 mm.  


Aktiebrev
Götakanal bolag 1833


 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
 info#aktiesamlaren.se

HEM - HOME


Att samla medaljer är som att samla gamla konstverk, men till ett förmånligt pris.
Utan undantag, är de äldre svenska medaljerna sällsynta.
Samtliga äldre guldmedaljer är präglade i extremt små upplagor, från några
exemplar till kanske 5 eller 10 exemplar, varav endast några få är bevarade till våra dagar. Trots sin stora sällsynthet går de fortfarande att förvärva till förvånansvärt låga priser. Internationellt betalas mångdubbelt högre priser för motsvarande objekt.

Akademier - Academy Diverse medaljer - Various
Konstmedaljer - Art Kungliga medaljer - Royal
Personmedaljer - Person  

Klicka vidare till Webbutiken!

Mynt - Coins Sedlar - Papermoney
Ordnar - Decorations Aktiebrev - Shares

    
Gustaf de Laval, Johan Bernström, Av. Erik Lindberg, 50 mm
AB Separator 1883-1908, silver

Aktiebrev Separator, AB 1917, 10 000 kr, Pris 1.500 kr

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M
edalj katalogerVetenskapsakademiens och Svenska Akademiens Minnespenningar 250:- st.

I var och en av ovanstående   kataloger finns  mer än 200 medaljer avbildade. Dessutom finns uppgifter om präglingsår, yrke, gravör och andra referenser. Katalogerna har sammanställts av Arne Allesson.


Oskar II
1899 Kalendermedalj


Carl von Linné, 1707-1778,
Botaniker, läkare, geolog och zoolog.
Slagen 1907, Grav
.
Erik Lindberg,
silver, 65 mm.


 
Olymiska spelet
50-årsminnet av Olympiska spelet Stockholm 1912 900:-