Svenska Metallverken AB - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev

Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 
Arsenalsgatan. 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren-bjb.se

 

Svenska Metallverken AB


100 kr, 1955, Västerås, Referens: GA.----