Förenade Superfosfatfabriker 3 1/2% Obligation Obligation - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds

Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 
Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

[HEM] [HOME]


Förenade Superfosfatfabriker 3 1/2% Obligation

1 000 kronor, 1943, Hälsingborg