Kongl Svenska AB för Jernväg emellan Köping och Hult  - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds


Tel: +46(0)8-611 01 10

Hantverkargatan 36. 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se


HEM   HOME


 
Kongl Svenska AB för Jernväg emellan Köping och Hult


 

60 Rdr, 1854, Köping, Referens: GA.2245