Sveriges Förenade Konserv Fabriker, AB - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev


Tel: +46(0)8-611 01 10. 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Sveriges Förenade Konserv Fabriker, AB

akt263a.jpg (32684 bytes)

5.000 kr, 1955, Göteborg, Referens: GA.4598