Lidfors Folkets Hus förening - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Lidfors Folkets Hus förening


ak960.jpg (20266 bytes)
10 kr, 19??, Lidfors, Referens: GA.----