Järnaktiebolaget Edla Carlsson & Co. - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Järnaktiebolaget Edla Carlsson & Co.

ak722.jpg (23076 bytes)
1 000 KR, 1942, Värnamo, Referens: GA 2041