Jernv. för Hästkraft emellan Sjöarna Saxen o Yngern AB - Aktiebrev - Wertpapiere


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Jernväg för Hästkraft emellan
Sjöarna Saxen o Yngern AB

ak693a.jpg (35493 bytes)
200 Rdr, 1856, Saxån, Referens: GA.1975