Föreningen Wästermalms Billiga Bostäder N:o 2 - Aktiebrev - Wertpapiere


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Föreningen Wästermalms
Billiga Bostäder N:o 2

ak348.jpg (28143 bytes)
1.000 kr, Stockholm, Referens: GA.---