Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa

ak346.jpg (28573 bytes)
5 kr, 1902, Stockholm, Referens: GA.---