Fruntimmers Sim o Bad Inrättning vid Skeppsholmen - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Fruntimmers Sim o Bad Inrättning


50 Rdr Riksmynt, 1870, Stockholm, Referens: GA.1192