Tel: +46(0)8-611 01 10,
611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

Hem  Home

Aktiebrev - Sp
Namn och nummer varierar på aktiebreven.

Speceristernas Varuinköp, AB                akt873
1.000 kr, 1942, Stockholm HA A

250:-

Referens: GA.4014, mak.
Speceristernas Varuinköp, AB                akt874
1.000 kr, 1944, Stockholm HA A

250:-

Referens: GA.4015, mak.
Speceristernas Varuinköp, AB
100 kr, 1956, Stockholm HA A

200:-

Referens: GA.4016, mak.
Special i Stockholm, AB                           akt875
100 kr, 1912, Stockholm A

150:-

Referens: GA.4017, liten
Spectator, AB                                         akt876
1.000 kr, 1918, Stockholm FI A

100:-

Referens: GA.4021
Spectator, AB                   
5.000 kr, 1916, Stockholm FI A

200:-

Referens: GA.4020
Spetsbergens Svenska Kolfält, AB         akt878
100 kr, 1917, Stockholm            GRU A

2 000:-

Referens: GA.4023, bild
Spetsbergens Svenska Kolfält, AB         akt878a
1.000 kr, 1917, Stockholm            GRU A

2 500:-

Referens: GA.4023, bild
Sponsor, AB                                            akt881
250 kr, 1964, Göteborg FI O

350:-

Referens: GA.----, dek. mak.
Sponsor, AB                                             akt882
50 kr, 1966, Göteborg FI O

300:-

Referens: GA.----, dek. mak.
Sponsor, AB
2.500 kr, 1966, Göteborg FI O

400:-

Referens: GA.----, dek. mak.
Sporrong, AB                                           akt879
100 kr, 1978, Norrtälje V B

250:-

Referens: GA.4024, mak.
Sporrong, AB                   
500 kr, 1978, Norrtälje V B

250:-

Referens: GA.4024, mak.
Sporrong, AB                                           akt880
1.000 kr, 1973, Norrtälje V B

300:-

Referens: GA.4025, mak.
Spritmotorer Upsala, AB                          akt883
100 kr, 1919, Uppsala V C

300:-

Referens: GA.4027, bild
Spritmotorer Upsala, AB                         akt884
500 kr, 1919, Uppsala V C

400:-

Referens: GA.4027, bild
Spångbergs Snickeri AB                          akt885
100 kr, 1960, Stockholm TRÄ A

200:-

Referens: GA.4029
Spångbergs Snickeri AB                          akt886
1.000 kr, 1960, Stockholm TRÄ A

200:-

Referens: GA.4029
Spårvägs AB Sundsvall-Skön                 akt886a
100 kr, 1923, Sundsvall   J Y

900:-

Referens: GA.4031
St:Eriks Vatten och Is AB                       akt887
100 kr, 1909, Helsingborg BRY/LI M

900:-

Referens: GA.----, bild
Stabbarps AB                                          akt888
50 Guld mynt, 1878, Stockholm GRU A

1 700:-

Referens: GA.4034, bild, stor
Stabbarps AB                                          akt889
250 Guld mynt, 1878, Stockholm GRU A

2 000:-

Referens: GA.4035, bild, stor
Stabbarps AB
500 Guld mynt, 1878, Stockholm GRU A

2 000:-

Referens: GA.4035, bild, stor
Stackmora Aktiesågbolag                       akt890
100 kr, 1916, Orsa TRÄ W

400:-

Referens: GA.----, liten, mak.
Stadsforsens Elektriska Kraft-AB           akt891
100 kr, 1918, Stockholm EL A

300:-

Referens: GA.4037
Stafbergs Koppargrufva                         akt892
50 Rdr, 1855, Gävle GRU X

1 500:-

Referens: GA.4038, ett blad, riss 1+
Stafsbo Torffabriker, AB                         akt893
200 kr, 1902, Gävle BRÄ X

200:-

Referens: GA.4039, liten
Stafsnäs Fastighets AB                           akt894
5.000 kr, 1924, Stockholm FA A

300:-

Referens: GA.4041
Standard Hotel, AB                                akt894a
500 kr, 1905, Norrköping HO E

 1 500:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Standard Varnish Works Nordiska AB      akt895
100 kr, 1930, Göteborg V O

300:-

Referens: GA.----, mak.
Stansfabriken Thule AB                           akt896
100 kr, 19??, Askersund V T

200:-

Referens: GA.4042
Starunia AB                                              akt897
50 kr, 1922, Kalmar GRU H

såld/sold

Referens: GA.4043
Stathmospatenter, AB                             akt898
200 kr, 1899, Stockholm V A

300:-

Referens: GA.4044
Statshuset i Westervik                            akt899
100 Rdr, 1842, Västervik BY H

6 000:-

Referens: GA.----, Ej i SAF.
Steg AB                                                   akt900a
100 kr, 1836, Malmö   HA M

200:-

Referens: GA.-----
Stegeholms Kanal AB                               akt900
50 kr, 1879, Västervik     SJÖ H

1 500:-

Referens: GA.4047, bild, riss
Stegeholms Trävaru AB                           akt901
75 kr, 1920, Västervik TRÄ H

100:-

Referens: GA.4048
Stegeholms Trävaru AB
7.500 kr, 1920, Västervik TRÄ H

200:-

Referens: GA.4549
Stekens Tegelbruks AB                           akt901a
1 000 kr, 1898, Göteborg STE O

450:-

Referens: GA.4550, bild
Sten Ericsons Verkstads AB                    akt902
500 kr, 1898, Stockholm V A

250:-

Referens: GA.4051, dek.
Stenberg & Ohlssons, AB                         akt903
1.000 kr, 1916, Stockholm HA A

250:-

Referens: GA.4052
Stenby Jord o Tegelbruks AB                  akt904
50 Rdr, 1867, Stockholm STE A

1 700:-

Referens: GA.4053, dek.
Steninge Säteri, AB                               akt904a
1 000 kr, 1916, Stockholm LA A

1 500:-

Referens: GA.----
Stenkols AB Lundvall & Co.                     akt905
100 kr, 1921, Helsingborg BRÄ M

300:-

Referens: GA.4054
Stenkyrka Mejeri AB 
50 kr, 1930, Stenkyrka LI I såld/sold
Referens: GA.4056
Stenkols Grufvan Konung Gustav IV Adolf
50 Rdr Silvermynt, 1805, Stockholm GRU A såld/sold
Referens: GA.4055, SAF.24, stor, bild
Stenografbyrån, AB                                akt906
50 kr, 1910, Stockholm TE A

200:-

Referens: GA.4057, liten
Stenungsöns Ostronodlings AB              akt907
500 kr, 1919, Göteborg         LI O såld/sold
Referens: GA.4058
Sterner & C:o i Landskrona AB              akt908
100 kr, 1916, Landskrona HA M

250:-

Referens: GA.4059, liten
Sterner, AB J.B.  (Stockholms Nya Torv AB)
100 kr, 1924, Kalmar                                   akt909 BRÄ H

150:-

Referens: GA.----, mak.
Stidsvinge Benmjölsfabriks AB                 akt910
5.000 kr, 1917, Stidsving LI L

100:-

Referens: GA.4061, blankett, mak.
Stille-Werner, AB                                     akt911
100 kr, 1924, Stockholm V A

400:-

Referens: GA.4062, liten, ,mak.
Stille-Werner, AB                                     akt911a
100 kr, 1955, Stockholm V A

200:-

Referens: GA.----, blankett, dek. mak.
Stille-Werner, AB                          
100 kr, 1954, Stockholm V A

300:-

Referens: GA.----,  Tryckprov
Stjernviks Hafsbad, AB                             akt912
100 kr, 1898, Göteborg BAD O

1 200:-

Referens: GA.4065, bild
Stockaryds Torv AB                                akt912a
1 000 kr, 1923, Kalmar           BRÄ H

400:-

Referens: GA.----
Stockhaus & Co. AB                                 akt912b
1 000 kr, 1918, Stockholm        HA A

350:-

Referens: GA.----, dek
Stockhaus & Co. AB           
5 000 kr, 1918, Stockholm        HA A

400:-

Referens: GA.----, dek
Stockhaus & Co. AB           
10 000 kr, 1918, Stockholm        HA A

500:-

Referens: GA.----, dek
Stockholm-Jerna Torv AB                         akt913
1.000 kr, 1902, Stockholm            BRÄ A såld/sold
Referens: GA.4068
Stockholm-Nynäs Järnvägs AB     
100 kr, 1900, Stockholm J A såld/sold
Referens: GA.4069, pref.
Stockholm-Nynäs Järnvägs AB      
100 kr, 1900, Stockholm J A såld/sold
Referens: GA.4069, stam.
Stockholm-Rimbo Jernvägs AB                akt913a
100 kr, 1903, Stockholm J A

600:-

Referens: GA.4073
Stockholm-Rimbo Jernvägs AB    
100 kr, 1913, Stockholm J A

600:-

Referens: GA.(4073)
Stockholm-Sandhamns Rederi AB         akt914a
100 kr, 1915, Stockholm   SJÖ A

900:-

Referens: GA.4077, bild
Stockholm-Sandhamns Rederi AB             akt914
50 kr, 1932, Stockholm SJÖ A

600:-

Referens: GA.4078, bild
Stockholm-Vesterås-Bergslagens Nya Jernvägs AB
1.000 guldmynt, 1897, Stockholm   Obligation J A

1 500:-

Referens: GA.----, bild, stor, mak.  
Stockholm-Vesterås-Bergslagens Nya Jernvägs AB
5.000 guldmynt, 1897, Stockholm   Obligation J A

2 000:-

Referens: GA.----, bild, stor, mak                 bild100-4
Stockholm-Vesterås-Bergslagens Nya Jernvägs AB
1.000 kr, 1898, Stockholm   Obligation J A

1 500:-

Referens: GA.----, bild, stor, mak.                bild100-5
Stockholms Allmänna Bostadsförbund u.p.a
50 kr, 1915, Stockholm                                  akt915 FA A

200:-

Referens: GA.----, liten
Stockholms Allmänna Omnibus AB            akt916
200 kr, 1901, Stockholm TRA A

650:-

Referens: GA.4082, dek. liten
Stockholms Aqvarium, AB         
250 kr, 1891, Stockholm N A såld/sold
Referens: GA.4083
Stockholms Automat AB                            akt918
1.000 kr, 1947, Stockholm HO A såld/sold
Referens: GA.----
Stockholms Automobil och Motor AB       akt918a
500 kr, 1907, Stockholm      TRA A såld/sold
Referens: GA.4084, bild
Stockholms Avbetalning AB                      akt919
50 kr, 1920, Stockholm FI A

400:-

Referens: GA.4085, liten
Stockholms Badhus AB                             akt920
100 kr, 1884, Stockholm BAD A

850:-

Referens: GA.4086, dek. mak.
Stockholms Badhus AB                   
1.000 kr, 1884, Stockholm   BAD A såld/sold
Referens: GA.4086, dek. mak.
Stockholms Bankir-AB                               akt921
500 kr, 1918, Stockholm FI A

250:-

Referens: GA.4089
Stockholms Basaren, AB                           akt922
1.000 kr, 1929, Stockholm HA A

300:-

Referens: GA.4090
Stockholms Benmjölfabriken AB               akt923
250 kr, 1917, Stockholm LI A

150:-

Referens: GA.4092, blankett, mak.
Stockholms Benmjölfabriken AB
1.000 kr, 1917, Stockholm LI A

200:-

Referens: GA.4092, blankett, mak.
Stockholms Benmjölfabriken AB                 akt924
2.500 kr, 1917, Stockholm LI A

200:-

Referens: GA.4093, blankett, mak.
Stockholms Blåbandisters Byggförening   akt925
50 kr, 1907, Stockholm FA A

250:-

Referens: GA.----, blankett, mak.
Stockholms Bokförlags & Distrubutionsbyrå, AB
100 kr, 1907, Stockholm                                akt926 TRY A

200:-

Referens: GA.4094, liten
Stockholms Borstbinderi AB                      akt927
250 kr, Stockholm TRÄ A

350:-

Referens: GA.----, blankett
Stockholms Boskapsbazarer, AB               akt928
100 kr, 1901, Stockholm LAN A

150:-

Referens: GA.4095, liten, blankett
Stockholms Dagblads AB                           akt929
5.000 kr, 1905, Stockholm  TRY A såld/sold
Referens: GA.4099. riss, (Jacob Bagges sedeltryckeri)
Stockholms Dagblads Nya AB                    akt930
200 kr, 1921, Stockholm TRY A

250:-

Referens: GA.4100, bild
Stockholms Dagblads Nya AB
2.000 kr, 1921, Stockholm TRY A

300:-

Referens: GA.4100, bild
Stockholms Dagblads Nya AB
20.000 kr, 1921, Stockholm TRY A

400:-

Referens: GA.4101, bild
Stockholms Diskontobank, AB                  akt931a
1 000 kr, 1914, Stockholm BA A

 500:-

Referens: GA.----, bild, Tryckprov
Stockholms Diskontokassa                       akt931
10 kr, 1934, Stockholm FI A

100:-

Referens: GA.----
Stockholms Enskilda Bank        
1.000 kr, 1893, Stockholm BA A såld/sold
Referens: GA.4102, bild, stor, blankett
Stockholms Enskilda Bank                         akt932
100 kr, 1946, Stockholm BA A

450:-

Referens: GA.4106, bild, Jacob o Marcus.Wallenberg
Stockholms Enskilda Bank             
100 kr, 1946, Stockholm BA A

200:-

Referens: GA.4106, bild,
Stockholms Enskilda Bank                          akt933
500 kr, 1946, Stockholm BA A

200:-

Referens: GA.4106, bild
Stockholms Enskilda Bank             
1.000 kr, 1946, Stockholm BA A

400:-

Referens: GA.4105, bild
Stockholms Enskilda Bank                          akt935
100 kr, 1946, Stockholm BA A

500:-

Referens: GA.-----, bild, mak, preferens, gul
Stockholms Enskilda Bank                         akt936a
1.000 kr, 1946, Stockholm BA A

1 000:-

Referens: GA.-----, bild, mak. preferens, brun
Stockholms Enskilda Bank                         akt936
5.000 kr, 1946, Stockholm BA A

500:-

Referens: GA.-----, bild, mak. preferens, grå
Stockholms Enskilda Bank        
100 kr, 1956, Stockholm BA A

100:-

Referens: GA.4108, bild
Stockholms Enskilda Bank                         akt937
500 kr, 1956, Stockholm BA A

150:-

Referens: GA.4107, bild
Stockholms Enskilda Bank                          akt934
1.000 kr, 1956, Stockholm BA A

200:-

Referens: GA.4107, bild
Stockholms Enskilda Handelsskola, AB      akt938
100 kr, 1919, Stockholm SKO A

250:-

Referens: GA.4111
Stockholms Fiskhandel AB  
200 kr, 1884, Stockholm LI A såld/sold
Referens: GA.4112, bild, liten, blankett
Stockholms Flaggfabrik AB                         akt938a
100 kr, 1919, Stockholm TEX/V A

350:-

Referens: GA.---, liten
Stockholms Flaggfabrik AB                        akt938b
1 000 kr, 1974, Stockholm TEX/V A

100:-

Referens: GA.---, liten
Stockholms Folkbank, AB                            akt939   
200 kr, 1907, Stockholm BA A såld/sold
Referens: GA.4114 mak.
Stockholms Färg och Tapetaffär, AB     
100 kr, 1885, Stockholm          HA A såld/sold
Referens: GA.4118, dek.
Stockholms Färgeri AB                                akt940
1.000 kr, 1877, Stockholm KE A

700:-

Referens: GA.4117
Stockholms Förenade Läderhandlare, AB  akt940a
100 kr, 1931, Stockholm TEX A

200:-

Referens: GA.-----,
Stockholms Handelsbank, AB             
500 Guld mynt, 1878, Stockholm BA A såld/sold
Referens: GA.4120. bild, stor, blankett, mak.
Stockholms Handelsbank, AB                     akt942
100 kr, 1916, Stockholm BA A

350:-

Referens: GA.4123, bild, stor, mak.
Stockholms Handelsbank, AB                     akt943
500 kr, 1916, Stockholm BA A

450:-

Referens: GA.4123, bild, stor, mak.
Stockholms Handelsbank, AB                   akt943a
1. 000 kr, 1916, Stockholm BA A

450:-

Referens: GA.4123, bild, stor, mak.
Stockholms Handtverksbank, AB              akt944
100 kr, 1883, Stockholm BA A

850:-

Referens: GA.4126, bild, liten
Stockholms Handtverksbank, AB
500 kr, 1883, Stockholm BA A

850:-

Referens: GA.4126, bild, liten
Stockholms Handtverksbank, AB             akt945
1.000 kr, 1883, Stockholm BA A

900:-

Referens: GA.4127, bild, liten
Stockholms Hemslöjd, AB                          akt946
10 kr, 1900, Stockholm N A

1 200:-

Referens: GA.4128, bild, kv.1+/01
Stockholms Hofslageri-AB                        akt947
100 kr, 1897, Stockholm V A

350:-

Referens: GA.4130
Stockholms Hofslageri-AB                       akt948
500 kr, 1918, Stockholm V A

350:-

Referens: GA.---, dek.
Stockholms Hypothekskassas Grundfonds-Obligation
500 Rdr Rmt, 1874, Stockholm                     bild100-7 A

2 500:-

Anm: Bild, stor
Stockholms Hypothekskassas Grundfonds-Obligation
100 Rdr Rmt, 1926, Stockholm               A

1 500:-

Anm: Bild, stor
 
Stockholms Hypotekskassas   3 1/2% Obl.
2 000 Guldmynt, 1886, Stockholm               bild100-8 A

1 200:-

Anm: Bild, stor
Stockholms Hästskofabrik, AB                 akt949
500 kr, 1895, Stockholm V A

400:-

Referens: GA.4132, dek, liten
Stockholms Hästägares Foder AB            akt950
50 kr, 1919, Stockholm LA A

500:-

Referens: GA.4133
Stockholms Hästägares Foder AB    
250 kr, 1919, Stockholm LA A

500:-

Referens: GA.----
Stockholms Hönseri u.p.a.               
25 kr, 1897, Stockholm LA A

såld/sold

Referens: GA.----
Stockholms Kapplöpningssälskap            akt952
500 kr, 1958, Stockholm N A

500:-

Referens: GA.----, skuldbrev
Stockholms Kolimport AB                         akt953
1.000 kr, 1934, Stockholm BRÄ A

100:-

Referens: GA.4135,dek, blankett, mak.
Stockholms Kortvarulager, AB                akt954
100 kr, 1912, Stockholm V A

150:-

Referens: GA.4137, liten
Stockholms Kredit och Diskontoförening   akt955
10.000 kr, 1895, Stockholm FI A

700:-

Referens: GA.----, bild, blankett
Stockholms Litografiska Förlags Förening  akt956
200 Rdr, 1860, Stockholm TRY A

1 500:-

Referens: GA.4139, bild, stor
Stockholms Litografiska AB                       akt957
100 kr, 1874, Stockholm TRY A

1 500:-

Referens: GA.4138, bild, fläck

Stockholms Läns Aerotegel, AB               akt958

100 kr, 1917, Vaxholm STE B

100:-

Referens: GA.4140
Stockholms Läns Omnibus AB                   akt958a
10 000 kr, 1927, Stockholm J A

1 200:-

Referens: GA.----, blekt, klippt
Stockholms Mjölksteriliseringsanstalt, AB     akt959
250 kr, 1891, Stockholm LI A

400:-

Referens: GA.4143, dek, liten
Stockholms Murbruks AB                          akt960
250 kr, 1904, Stockholm STE A

350:-

Referens: GA.4144, bild
Stockholms Norra Mejeri, AB                     akt961
100 kr, 1890, Stockholm LI A

1 200:-

Referens: GA.4147, dek, stor
Stockholms Norra Tomt, AB     
2.500 kr, 1899, Stockholm FA A såld/sold
Referens: GA.4148, mak. nr.1
Stockholms Nya Jern o Redskapshandels AB
100 kr, 1903, Stockholm                              akt962 HA A

250:-

Referens: GA.4150
Stockholms Nya Mejeri AB                       akt963
100 kr, 18??, Stockholm LI A

700:-

Referens: GA.4152, bild, tryckprov
Stockholms Nya Ridinstitut, AB                akt964
100 kr, 1888, Stockholm N A

800:-

Referens: GA.4153, ettblad
Stockholms Nya spårvägs AB                  akt964a
100 kr, 1909, Stockholm J A såld/sold
Referens: GA.4154, bild, mak.
Stockholms Nya Tomt AB                          akt965
5.000 kr, 1884, Stockholm FA A

2 500:-

Referens: GA.----, stor, bild, tryckprov
Stockholms Pant Aktie Bank     
1.000 kr, 1883, Stockholm BA A såld/sold
Referens: GA.4158, dek. tryckprov
Stockholms Porter Bryggeri AB                akt966
100 kr, 1874, Stockholm BRY A

1 500:-

Referens: GA.4159
Stockholms Privatbank AB           
500 kr, 1914, Stockholm BA A

200:-

Referens: GA. 4162
Stockholms Privatbank AB                       akt967
1.000 kr, 1917, Stockholm BA A

250:-

Referens: GA.4163
Stockholms Pudrett Fabriks AB                akt968
100 Rdr, 1865, Stockholm KE A

2 500:-

Referens: GA.4164, stor
Stockholms Realisations och Auktionsaffär
250 kr, 1898, Stockholm                               akt969 HA A

400:-

Referens: GA.4165
Stockholms Rederi & Skeppsvarv, AB     
500 kr, 1918, Stockholm SJÖ A

såld/sold

Referens: GA.4172, bild, riss
Stockholms Rederi AB Svea                     akt970
50 kr, 1918, Stockholm SJÖ A

150:-

Referens: GA.4168, dek. mak.
Stockholms Rederi AB Svea                     akt971
250 kr, 1918, Stockholm SJÖ A

150:-

Referens: GA.4168, dek. mak.
Stockholms Rederi AB Svea                     akt972
500 kr, 1919, Stockholm SJÖ A

250:-

Referens: GA.4170, dek. mak.
Stockholms Rederi AB Svea                     akt973
1.000 kr, 1918, Stockholm SJÖ A

300:-

Referens: GA.4169, dek. mak.
Stockholms Rederi AB Svea, 3 1/4 % Obligation
1 000 kr,  1938, Stockholm    SJÖ A

1 500:-

Anm: Bild, stor, blankett, mak.
Stockholms Reveteringväffabrik, AB       akt974
100 kr, 1906, Stockholm TEX A

200:-

Referens: GA.----- 
Stockholms Ridhus, AB                             akt975
500 kr, 1906, Stockholm N A

500:-

Referens: GA.4173, liten
Stockholms Samskola                                akt976
50 kr, 1902, Stockholm SKOL A

500:-

Referens: GA.4176, dek.
Stockholms Samgymnasium, AB                akt977
200 kr, Stockholm SKOL A

150:-

Referens: GA.----,  blankett, kv. 1+
Stockholms Skofabrik, AB                        akt978
500 kr, 1897, Stockholm TEX A

250:-

Referens: GA.4179 
Stockholms Skrädderi AB                         akt979
100 kr, 1893, Stockholm TEX A

300:-

Referens: GA.4180, dek.
Stockholms Smidesfabrik, AB                  akt980
100 kr, 1917, Stockholm V A

250:-

Referens: GA.4181 
Stockholms Spritfabrik, AB                      akt981
500 kr, 1893, Stockholm BRY A

500:-

Referens: GA.4182, pref.
Stockholms Spårvägar, AB                      akt981a
50 kr, 1916, Stockholm J A

2 500:-

Referens: GA.4184, bild
Stockholms Spårvägar, AB   3% Obl.       bild100b
5 000 kr, 1947, Stockholm J A

800:-

Referens: Obligation, Tryckprov
Stockholms Steriliserings AB       
250 kr, 1893, Stockholm V A såld/sold
Referens: GA.4185, liten
Stockholms Stads Obligation, 5%
10 000 kr, 1877, Stockholm                       bild100-14 BA A

700:-

Anm: Bild, stor, blankett
Stockholms Stålgjuteri, AB    
1.000 kr, 1899, Stockholm V A såld/sold
Referens: GA.4186, dek.
Stockholms Superfosfat-Fabriks-AB        akt982
500 Rdr, 1873, Stockholm KE A

700:-

Referens: GA.4187, stor mak.
Stockholms Superfosfat-Fabriks-AB       akt982a
500 kr, 1907, Stockholm KE A

600:-

Referens: GA.----, stor, mak.
Stockholms Superfosfat-Fabriks-AB      
150 kr, 1933, Stockholm KE A

400:-

Referens: GA.-----, stor, mak. blankett
Stockholms Superfosfat-Fabriks-AB       akt982b
150 kr, 1942, Stockholm KE A

400:-

Referens: GA.-----, stor, mak. blankett
Stockholms Superfosfat-Fabriks-AB
1.500 kr, 1942, Stockholm KE A

500:-

Referens: GA.-----, stor, mak. blankett
Stockholms Säkerhetsnattvakt, AB         akt983
100 kr, 1904, Stockholm     A

400:-

Referens: GA.4191, bild
Stockholms Södra Spårvägs AB                akt984
100 kr, 1887, Stockholm J A

800:-

Referens: GA.4192, bild
Stockholms Södra Spårvägs AB
100 kr, 1901, Stockholm J A

500:-

Referens: GA.4194, bild
Stockholms Södra Spårvägs AB             akt984a
500 kr, 1901, Stockholm J A

700:-

Referens: GA.4194, bild
Stockholms Södra Spårvägs AB               akt985
100 kr, 1913, Stockholm     J A såld/sold
Referens: GA.4196, bild
Stockholms Södra Spårvägs AB               akt986
1.000 kr, 1913, Stockholm    J A såld/sold
Referens: GA.4196, bild
Stockholm Södra Spårvägs AB
1.000 kr, 1917, Stockholm   J A såld/sold
Referens: GA.(4197), bild
Stockholms Södra Tomt  AB, 6% Obligation
5 000 kr, 1908, Stockholm                       A

700:-

Anm: Stor
Stockholms Tattersall, AB                        akt987
100 kr, 1887, Stockholm J A

1 900:-

Referens: GA.4198, bild
Stockholms Tekniska Fabriks AB              akt988
250 kr, 1884, Stockholm KE A

600:-

Referens: GA.----, liten, tryckprov
Stockholms Tekniska Gymnasium, AB       akt989
100 kr, 1903, Stockholm SKOL A

250:-

Referens: GA.4200, liten
Stockholms Tekniska Pappersfab. E. Johansson
1.000 kr, 1929, Stockholm                            akt990 TRÄ A

100:-

Referens: GA.4201, blankett, mak.
Stockholms Transport-Bogserings AB      akt991
100 kr, 1918, Stockholm TRÄ A

350:-

Referens: GA.4205, bild
Stockholms Transport-Bogserings AB      akt992
500 kr, 1918, Stockholm TRÄ A

350:-

Referens: GA.4205, bild
Stockholms Transport-Bogserings AB
1.000 kr, 1918, Stockholm TRÄ A

400:-

Referens: GA.4205, bild
Stockholms Tryckeri AB                            akt993
100 kr, 1910, Stockholm TRY A

300:-

Referens: GA.4207 
Stockholms Träfärgnings AB                    akt994
500 kr, 1904, Stockholm KE A

300:-

Referens: GA.4209, bild
Stockholms Tändsticksfabriks AB            akt995
100 kr, 1888, Stockholm    A såld/sold
Referens: GA.4213, pref.
Stockholms Tändsticksfabriks AB
100 kr, 1888, Stockholm       A såld/sold
Referens: GA.4213, stam.
Stockholms Tändsticksfabriks AB   
500 kr, 1888, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.4213, pref.
Stockholms Tändsticksfabriks AB    
1.000 kr, 1888, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.4213, pref.
Stockholms Uthyrningsbyrå, AB             akt997a
100 kr, 1921, Stockholm A

250:-

Referens: GA.-----
Stockholms Vinimport, AB                       akt996     
100 kr, 1909, Stockholm BRY A såld/sold
Referens: GA.----
Stockholms Yllefabriks AB                      akt997
2.000 Rdr, 1868, Stockholm TEX A

1 500:-

Referens: GA.4215, dek. stor, 1+
Stockholms Ångslups AB                        akt998
200 kr, 1886, Stockholm SJÖ A

900:-

Referens: GA.4216, bild, mak.
Stockholms Ångslups AB       
1.000 kr, 1886, Stockholm SJÖ A såld/sold
Referens: GA.4217, bild, ej inlöst
Stockholms Ångslups AB        
200 kr, 1913, Stockholm SJÖ A såld/sold
Referens: GA.4218, bild, ej inlöst
Stocksunds Handels AB                           akt999
50 kr, 1909, Stocksund HA B

300:-

Referens: GA.4219 
Stockviks Ångsågs Bolag                          akt1
5.000 kr, 1877, Sundsvall    TRÄ Y såld/sold
Referens: GA.4220, bild
Stolindustri, AB                                       akt1a
100 kr, 1926, Skillingaryd TRÄ F

250:-

Referens: GA.4221, bild
Stora Bryggeriet, AB                              akt2a
1 000 kr, 1890, Stockholm BRY A

550:-

Referens: GA.4222, dek. preferens
Stora Bryggeriet, AB                               akt2
1.000 kr, 1890, Stockholm BRY A

550:-

Referens: GA.4224, dek. stam
Stora Kopparbergs läns o Bergslags Enskilda Bank-Bolag
1.000 Rdr banco, 1836, Falun                       akt3 BA W

15 000:-

Referens: GA.----, Ej i SAF. stor
Stora Kopparbergs Bergslags AB                         
100 kr, 1962, Falun                                     akt3a GRU

2 500:-

Referens: GA.---, bild, Blankett, mak.
Stora Teatern, AB                                    akt4
100 kr, 1917, Göteborg N O

600:-

Referens: GA.4227, bild
Stora Teatern, AB                                   
1 000 kr, 1917, Göteborg N O

700:-

Referens: GA.4227, bild
Stora Teatern, AB                                
100 kr, 1923, Göteborg N O

500:-

Referens: GA.4228, bild
Storfors Bruks AB                                   akt5a
8.000 kr, 1909, Storfors BRU S

1 200:-

Referens: GA.4231, stor, mörkare
Storfors Bruks AB                                    akt5
Storfors BRU S

1 500:-

Referens: GA.4231, stor, blankett
Stofors Bruks AB, 5 % Obligation  
1 000 kr, 1904, Storfors                         bild100-17 S

600:-

Anm: Dek. stor, mak.
Storfors-Nykroppa Handels AB              akt6
50 kr, 1918, Storfors HA S

250:-

Referens: GA.4232, mak.
Storfors-Nykroppa Handels AB               akt7
500 kr, 1918, Storfors HA S

250:-

Referens: GA.4232, mak.
Storhöjdens Gruf AB                               akt8
500 kr, 1913, Stockholm GRU A

400:-

Referens: GA.4234, stor
Storviks Kreditbolag                              akt8a
40 kr, 1904, Storvik FI

400:-

Referens: GA.4236, dek. mak.
Storängens Produkter, AB                     akt9
1.000 kr, 1934, Stockholm HA A

100:-

Referens: GA.4238, blankett
Strands Mek. Verkstad, AB                   akt10
100 kr, 1955, Rosenfors V H

250:-

Referens: GA.----, mak.
Strands Mek. Verkstad, AB                    akt11
100 kr, 1965, Rosenfors V H

150:-

Referens: GA.----, mak.
Strands Nya AB                                       bild
500 kr, 1903, Strand, Sundsvall Y

700:-

Referens: GA.-----, dek.
Strandbergs Söners Handels, AB            akt12
200 kr, 1905, Boden HA BD

400:-

Referens: GA.4242, dek.
Strandqvist AB, B.C.                               akt13a
500 kr, 1932, Hälsingborg Ö M

 200:-

Referens: GA.----, blankett
Stregnäs Nya Rederi, AB                       akt12a
50 kr, 1891, Strängnäs SJÖ D

600:-

Referens: GA.4243, bild
Stregnäs Nya Rederi, AB                      akt13
50 kr, 1908, Strängnäs SJÖ D

500:-

Referens: GA.4244, bild
Strengnäs Tändsticks-Fabriks AB            akt14
100 kr, 1874, Strängnäs    D såld/sold
Referens: GA.4246, dek, stor
Streijffert & Höegh, AB                          akt15
500 kr, 1907, Malmö HA M

250:-

Referens: GA.4247, dek.
Streijffert & Höegh, AB               
300 kr, 1939, Malmö HA M

250:-

Referens: GA.----, dek.
Streijffert & Höegh, AB               
2 000 kr, 1948, Malmö HA M

250:-

Referens: GA.----, dek.
Stripa Gruva, AB                                    akt16
100 kr, 1939, Ludvika GRU W

200:-

Referens: GA.4249, liten
Stripa Gruva, AB                                    akt17
10.000 kr, 1939, Ludvika GRU W

400:-

Referens: GA.4250, liten
Stråssa Grufve-Bolag                             akt18
4/1024 del, 1874, Ramsberg GRU T såld/sold
Referens: GA.4253, bild, stor, blankett
Strängnäs Bil & Traktor, AB                    akt19
100 kr, 1926, Strängnäs TRA D såld/sold
Referens: GA.4255, liten
Strängnäs Bryggeri AB                          akt19a
100 kr, 1930, Strängnäs BRY D

800:-

Referens: GA.----, dek.
Strängnäs Bryggeri AB                       
5 000 kr, 1930, Strängnäs BRY D

 1 000:-

Referens: GA.----, dek.
Strängnäs Gjuteri AB                             akt20
100 kr, 1918, Strängnäs V D

100:-

Referens: GA.4256, blankett
Strängnäs Tryckeri AB                           akt20a
1 000 kr, 1956, Strängnäs TRY D

200:-

Referens: GA.-----
Strängnäsortens Frukttorkeri-förening    akt21
20 kr, 1911, Strängnäs TRA D

200:-

Referens: GA.----, stor
Strömberg Eftr. AB, G.                             akt21a
100 kr, 1916, Sundsvall HA Y

350:-

Referens: GA.----.
Strömma Bomulls-Spinneri AB             
20 andelar, 1831, Karlshamn TEX K

20 000:-

Referens: GA.---, Stor, sigill,  Ej i SAF, Lagad
Strömma Bomulls-Spinneri AB                  akt22
4.000 Rdr, 1868, Karlshamn TEX K

3 500:-

Referens: GA.----, bild
Strömma Bomulls-Spinneri AB                  akt23
1.000 kr, 1894, Karlshamn TEX K

1 200:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Strömma Bomulls-Spinneri AB                   akt24
1.000 kr, 1905, Karlshamn TEX K

900:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Strömma Bomulls-Spinneri AB        
1.000 kr, 1936, Karlshamn TEX K

1 000:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Strömma Bomulls-Spinneri AB               akt24a
1.000 kr, 1941, Karlshamn TEX K

900:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Strömma Fabriker, AB                             akt25a
1 000 kr, 1949, Karlshamn TEX K

500:-

Referens: GA.----, Tryckprov
Strömman & Larsson, AB                        akt25
1.000 kr, 1925, Göteborg TRÄ O

400:-

Referens: GA.----, dek.
Strömmans Träförädling, AB F.O              akt26
1.000 kr, 1924, Göteborg TRÄ O

200:-

Referens: GA.4260, blankett
Ströms Bruks AB                                      akt27
1.000 Rdr, 1873, Stockholm BRU A

2 500:-

Referens: GA.4261, dek, tryckprov
Ströms Bruks AB                                    akt27a
100 kr, 1934, Strömsbruk BRU X

600:-

Referens: GA.----, blankett, mak.
Ströms Bruks AB                                   akt28
5.000 kr, 1937, Strömsbruk BRU X

700:-

Referens: GA.----, blankett, mak.
Ströms Bruks AB                                   akt28
500 kr, 1959, Strömsbruk BRU X

500:-

Referens: GA.----, blankett, mak.
Strömholms Nya Kanalbolags AB, 5 % Obligation
1.000 kr, 1885, Stockholm                         bild42 SJÖ A

1 000:-

Anm: Mak.
Strömsholms Nya Canal-Bolag             Bild 135a
400 Rdr Specie, 1847, Stockholm   A

10 000:-

Referens: GA.4266, SAF.79, bild, stor
Strömsholms Slusswerk                          akt29
800 Rdr Specie, 1800, Stockholm SJÖ A

9 000:-

Referens: GA.4268, SAF.17, bild, stor
Strömsnäs Bruk AB                                akt30a
500 kr, 1897, Malmö   BRU (Y)

800:-

Referens: GA.----, bild
Strömsnäs Bruk AB                                akt30b
500 kr, 1910, Malmö, Preferense BRU (Y)

700:-

Referens: GA.----, bild
Strömsnäs Bruk AB                                akt30
500 kr, 1917, Malmö   BRU (Y)

såld/Sold

Referens: GA.4269, bild
Strömsnäs Jernverks AB                       akt31
100 kr, 1886, Strömsnäs V Y

300:-

Referens: GA.4271, liten, mak.
Strömsnäs Jernverks AB
500 kr, 1886, Strömsnäs V Y

300:-

Referens: GA.4271, liten, mak.
Strömsnäs Jernverks AB                        akt32
1.000 kr, 1886, Strömsnäs V Y

350:-

Referens: GA.4271, liten, mak.
Strömsnäs Jernverks AB                       akt33
500 kr, 1908, Strömsnäs V Y

100:-

Referens: GA.4272, liten, mak. blankett
Strömsnäs Jernverks AB
500 kr, 1917, Strömsnäs V Y

100:-

Referens: GA.4274, liten, mak. blankett
Strömsnäs Jernverks AB
1.000 kr, 1908, Strömsnäs V Y

150:-

Referens: GA.4272, liten, mak. blankett
Strömsnäs Jernverks AB
1.000 kr, 1916, Strömsnäs V Y

150:-

Referens: GA.4273, liten, mak. blankett
Strömsnäs Jernverks AB                        akt34
5.000 kr, 1916, Strömsnäs V Y

200:-

Referens: GA.4273, liten, mak. blankett
Strömsnäs Jernverks AB
5.000 kr, 1917, Strömsnäs V Y

200:-

Referens: GA.4277, liten, mak. blankett
Strömsnäs Jernverks AB, 4 % Obligation
1 000 kr, 1935, Degerfors                           bild43 V T

700:-

Anm: Stor, blankett
Strömstads Ansjovis o Konservfabrik AB
500 kr, 1899, Strömstad                             akt35     LI O såld/sold
Referens: GA.4279, dek.
Strömstad-Skee Jernvägs AB   
200 kr, 1900, Strömstad J O såld/sold
Referens: GA.----
Strömstads Mek. Verkstad, AB             akt36
200 kr, 1917, Strömstad SJÖ O

350:-

Referens: GA.4280, bild
Strömstads Nya Badanstalt, AB            akt36a
200 kr, 1908, Strömstad BAD O

800:-

Referens: GA.4281
Strömstads Tryckeri AB                        akt37
50 kr, 1916, Strömstad TRY O

400:-

Referens: GA.4282, bild
Strufverums Möbelfabriks AB                akt38
100 kr, 1918, Mjölby TRÄ E

700:-

Referens: GA.4284, bild
Sture Lunds Bosättningsmagasin, AB     akt38a
250 kr, 1922, Landskrona FA M

350:-

Referens: GA.4285, dek
Sturemagasinet, AB                               akt39
1.000 kr, 19??, Stockholm HA A

150:-

Referens: GA.4286, liten, blankett, mak.
Stureplan, AB                                           akt40
5.000 kr, 1907, Stockholm FA A såld/sold
Referens: GA.4287, mak.
Styrbjörn, AB                                           akt41
100 kr, 1923, Stockholm A

250:-

Referens: GA.---, blankett
Styrsö Nya Badhus AB                             akt42
200 kr, 1904, Göteborg BAD O

500:-

Referens: GA.4289
Styrsö Nya Trafik AB                                 bild
100 kr, 1922, Styrsö       SJÖ O såld/sold
Referens: GA.----, bild
Ståhlbom & C:o AB                                  akt43
1.000 kr, Norrköping LI D

150:-

Referens: GA.4291, blankett
Ståhles Trävaru AB, P.                             akt44
500 kr, 1918, Malmö TRÄ M

100:-

Referens: GA.4292
Stålkoncernen, AB                                  akt44a
1.000 kr, 1938, Stockholm V A

350:-

Referens: GA.---, reva
Stålmanufaktur AB Thule                        akt44b
1.000 kr, 1918, Borås V O

350:-

Referens: GA.4293, dek. hålslag
Ståthöga Hamn och Industri AB             akt45a
1 000 kr, 1907, Stockholm V O

800:-

Referens: GA.----
Stäfvesjö Tegelbruks AB                        akt45
200 kr, 1918, Anderslöf      STE M såld/sold
Referens: GA.4294
Stödo, AB                                               akt46
1.000 kr, 1934, Stockholm TRY A

100:-

Referens: GA.4295, blankett, mak.
Sulfit AB Göta                                           akt47
1.000 kr, 1906, Haneström   KE P såld/sold
Referens: GA.4298, dek.
Sulitelma AB i Helsingborg                      akt47b
500 kr, 1891, Helsingborg GRU M

3 000:-

Referens: GA.4299, bild
Sundbybergs Trävaru-Kol Vedaffär, AB   akt47a
100 kr, 1915, Stockholm TRÄ A

300:-

Referens: GA.----, dek.
Sundholmens Nya AB                               akt48
500 kr, 1904, Karlstad TRÄ S

450:-

Referens: GA.4303, dek.
Sundholmens Nya AB                              akt48a
500 kr, 1907, Karlstad TRÄ S

400:-

Referens: GA.4304, dek.
Sunds AB                                                 akt48b
1 000 kr, 1930, Sund BRU E

1 200:-

Referens: GA.4305, bild, stor, blankett
Sundström, AB, B.                                     akt48c
1 000 kr, 192?, Stockholm Ö A

150:-

Referens: GA.---, tryckprov
Sundsvall-Kringelfjärdens Ångfartygs AB   akt49
50 kr, 1901, Sundsvall SJÖ Y

500:-

Referens: GA.4308, dek.
Sundsvalls Badhus AB                               akt50
100 kr, 1906, Sundsvall BAD Y

300:-

Referens: GA.4309, liten
Sundsvalls Bell Telefon AB  
1.000 Guld mynt, 1882, Sundsvall TE Y såld/sold
Referens: GA.4310, bild
Sundsvalls Cellulosa AB                            akt50b
500 kr, 1918, Sundsvall KE/TRÄ Y

900:-

Referens: GA.----, bild, blankett
Sundsvalls Cellulosa AB                            akt50a
50 000 kr, 1930, Sundsvall KE/TRÄ Y

900:-

Referens: GA.----, bild, blankett
Sundsvalls Enskilda Bank AB                     akt51a
1 000 kr, 1917, Sundsvall BA Y

 3 500:-

Referens: GA.-----, bild, stor, balnkett
Sundsvalls Enskilda Bank AB                     akt51
1.000 kr, 1935, Sundsvall BA Y

900:-

Referens: GA.-----, bild, mak.
Sundsvalls Enskilda Bank AB                     akt52
100 kr, 1951, Sundsvall BA Y

800:-

Referens: GA.(4315), bild, mak.
Sundsvalls Handelsbank, AB     
500 kr, 1915, Sundsvall BA Y såld/sold
Referens: GA.4316, dek. hålslag
Sundsvalls Import-AB                               akt53
100 kr, 1899, Sundsvall HA Y

350:-

Referens: GA.4317, bild
Sundsvalls Jernvägs AB                            akt53b
1 000 Rdr, 1873, Sundsvall J Y

1 800:-

Referens: GA.4321, bild
Sundsvalls Kolimport, AB                          akt53a
500 kr, 1911, Sundsvall BRÄ Y

300:-

Referens: GA.----, blankett
Sundsvalls Köpmanbank                            akt54
300 kr, 1903, Sundsvall BA Y

850:-

Referens: GA.4325, bild
Sundsvalls Köpmanbank                           akt55
300 kr, 1906, Sundsvall BA Y

700:-

Referens: GA.4326, bild
Sundsvalls Pantbank, AB                         akt55a
100 kr, 1893, Sundsvall   BA Y såld/sold
Referens: GA.4327, dek.
Sundsvalls Remfabrik, AB                          akt55b
1 000 kr, 1920, Sundsvall V Y

350:-

Referens: GA.----,
Sundsvalls Scoutkårs Byggnadsförening    akt56
25 kr, 1930, Sundsvall FA Y

400:-

Referens: GA.----, bild
Sundsvalls Slakteri-AB                              akt56a
100 kr, 1905, Sundsvall LI Y

500:-

Referens: GA.(4328), bild
Sundsvalls Tennishall, AB                           akt57
100 kr, 1937, Sundsvall N Y

500:-

Referens: GA.4331
Sundsvalls Ångbageri, AB                         akt58
500 kr, 1919, Sundsvall LI Y

200:-

Referens: GA.4333, liten
Sundsvalls Ångfartygs AB                        akt59
100 kr, 1882, Sundsvall SJÖ Y

900:-

Referens: GA.4334, dek. mak.
Sundsvalls Ölbryggeri AB                         akt60
1.000 kr, 1888, Sundsvall BRY Y

1.500:-

Referens: GA.4336, bild, stor, blankett
Sundsvallsbanken                                     akt61
100 kr, 1964, Sundsvall BA Y

500:-

Referens: GA.4347, bild, mak.
Sundsvallsbanken        
500 kr, 1964, Sundsvall BA Y såld/sold
Referens: GA.(4337), bild, mak.
Sundsvallsbanken                                     akt62
1.000 kr, 1964, Sundsvall BA Y

600:-

Referens: GA.(4337), bild, mak.
Sunlights, AB                                            akt62a
5.000 kr, 1949, Stockholm, Partialbevis A

200:-

Referens: GA.----, blankett,  mak.
Surahammars Trafik AB                            akt63
5.000 kr, 1968, Surahammar TRA U

300:-

Referens: GA.----, mak.
Surahammars Trafik AB
1.000 kr, 1977, Surahammar TRA U

100:-

Referens: GA.----, mak.
Surahammars Trafik AB                            akt64
10.000 kr, 1977, Surahammar TRA U

250:-

Referens: GA.----, mak.
Surtur, AB                                                 akt64a
1 000 kr, Göteborg O

600:-

Referens: GA.----, blankett, bild

                                   Till toppen