Tel: +46(0)8-611 01 10,
611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

Hem  Home

Aktiebrev - Ö
Namn och nummer varierar på aktiebreven.
Öberg & Co:s AB, C.O.                             akt768a
50 kr, 1965, Eskilstuna E

300:-

Referens: GA.---, dek. mak.
Ödbogårdens Kalkbruks-AB                  akt768
100 kr, 1916, Ödbogården STE såld/sold
Referens: GA.----
Ödbogårdens Kalkbruks-AB                   akt769
1.000 kr, 1916, Ödbogården STE

300:-

Referens: GA.5569
Ödbogårdens Kalkbruks-AB                   akt769a
5.000 kr, 1919, Ödbogården STE såld/sold
Referens: GA.5570
Ödman, AB C.W.                                      akt770
500 kr, 1918, Stockholm A

100:-

Referens: GA.5571
Öhman & Co. Träförädlings AB                akt771
1.000 kr, 1901, Sundsvall TRÄ Y

700:-

Referens: GA.5573, bild
Öhman Kappmagasin AB                        akt771a
1.000 kr, 1901, Sundsvall TRÄ Y

100:-

Referens: GA.---, blankett
Öje Ångsågs AB                                     akt771b
500 kr, 1906, Malung TRÄ W

500:-

Referens: GA.----, dek.
Öje Ångsågs AB                                     akt771c
500 kr, 1916, Malung TRÄ W

500:-

Referens: GA.----, dek.
Ölands Cement AB                                   akt772
100 kr, 1930, Stockholm STE (H)

200:-

Referens: GA.5577, dek, blankett, mak.
Ölands Nya Cement AB                            akt773
100 kr, 1895, Stockholm STE (H)

400:-

Referens: GA.5583, dek,liten
Ölands Mekaniska Stenhuggeri AB          akt774
100 RDr, 1868, Stockholm STE (H)

såld/sold

Referens: GA.5581, dek.
Örebro Badbasins bolag                          akt775
6 Rdr 32 Sk. 1844, Örebro BAD T

6 500:-

Referens: GA.5586, SAF.74
Örebro Elektriska AB Obligation 6 %     ak775a
10 000 kr, 1960, Örebro EL T

500:-

Referens: GA.----
Örebro Dagblad, AB                               akt776
100 kr, 1907, Örebro TRY T

500:-

Referens: GA.5587, dek.
Örebro Bryggeri AB                              akt776a
500 kr, 1927, Örebro BRY T

700:-

Referens: GA.----, dek. liten
 
Örebro Folkbank, AB                             akt777
150 kr, 1906, Örebro     BA T  såld/sold
Referens: GA.5588, dek.
Örebro Folkets Hus-förening                akt778
10 kr, 1922, Örebro N T

300:-

Referens: GA.----, bild
Örebro Handels & Finans AB                  akt779
1.000 kr, 1917, Örebro FI T

500:-

Referens: GA.5590, bild
Örebro Hotell AB                                     akt780
500 kr, 1900, Örebro HO T

450:-

Referens: GA.5592, bild
Örebro Intecknings Kommanditbolag       akt781
100 kr, 1917, Örebro FI T

400:-

Referens: GA.5593, dek.
Örebro Intecknings Kommanditbolag      akt782
500 kr, 1917, Örebro FI T

400:-

Referens: GA.5593, dek.
Örebro Intecknings Kommanditbolag    
100 kr, 1920, Örebro FI T

400:-

Referens: GA.5594, dek.
Örebro Intecknings Kommanditbolag       akt783
1.000 kr, 1917, Örebro FI T

450:-

Referens: GA.5593, dek.
Örebro Intecknings Kommanditbolag     
1.000 kr, 1920, Örebro FI T

450:-

Referens: GA.5594, dek.
Örebro Konstindustri AB                       akt783a
200 kr, 1903, Örebro V T

650:-

Referens: GA.---, dek.
Örebro Litografiska AB 
50 kr, 1901, Örebro TRY T såld/sold
Referens: GA.----, dek.
Örebro Läns Bank, AB                           akt785
1.000 kr, 1918, Örebro      BA T såld/sold
Referens: GA.----, bild, blankett
Örebro Läns Bank, AB                          akt785a
1.000 kr, 1918, Örebro      BA T

700:-

Referens: GA.----, bild, tryckprov, riss
Örebro Motorfabrik, AB                         akt786
100 kr, 1917, Örebro FI T

400:-

Referens: GA.----
Örebro Pappersbruk AB 3 % Obligation
1 000 kr, 1939, Örebro                                bild54 T

500:-

Anm: Stor, blankett, mak.
Örebro Stads Obligation 6 %
1 000 kr, 1961, Örebro                                bild58 BA T

300:-

Anm: Blankett, dek.
Örebro Ångtvätteri, AB                          akt787
100 kr, 1917, Örebro KE T

200:-

Referens: GA.5602
Öresundsparken, AB                              akt788
50 kr, 1877, Helsingborg N M

1.500:-

Referens: GA.5604, bild, 1+
Öresundspostens Tryckeri-AB                akt789
200 kr, 1893, Helsingborg TRY M

400:-

Referens: GA.5605, bild
Öresundsvarvet, AB                
1.000 kr, 1919, Landskrona SJÖ M såld/sold
Referens: GA.5603, dek.
Öret, AB                                                  akt791
1.000 kr, 1919, Malmö M

250:-

Referens: GA.5606
Örnsbergs Pappersspinnerier, AB          akt792
100 kr, 1918, Stockholm TRY A

200:-

Referens: GA.5609, bild
Örnsbergs Pappersspinnerier, AB          akt793
500 kr, 1918, Stockholm TRY A

200:-

Referens: GA.5609, bild
Örnsbergs Pappersspinnerier, AB
1.000 kr, 1918, Stockholm TRY A

250:-

Referens: GA.5610, bild
Örnsköldsviks Hyfleri, AB                        akt794
1.000 kr, 1902, Örnsköldsvik TRÄ Y såld/sold
Referens: GA.5611, 1+
Örnsköldsviks Kolonialvaru Import AB        akt795
250 kr, 19??, Örnsköldsvik HA Y såld/sold
Referens: GA.5612, bild, blankett
Örsundsbro AB                                         akt796
500 kr, 1880, Örsundsbro C

600:-

Referens: GA.----, bild, stor
Örsundsbro Spanmåls AB                       akt797
500 kr, 1919, Örsundsbro LA C

250:-

Referens: GA.----, liten
Östberg, AB O.                                        akt798
100 r, 1920, Lidingö Villastad B

200:-

Referens: GA.5615
Österbergs Bokhandel, AB                     akt799
250 kr, 1915, Gävle TRY X

200:-

Referens: GA.5617, liten
Österby Järnverkstad AB                      akt800
500 kr, 1936, Fagersta V U

400:-

Referens: GA.5618, stor
Österdalarnes Ångbåts AB                    akt801
100 kr, 1900, Mora SJÖ W

450:-

Referens: GA.5620, bild, blankett
Östergötlands Egendomsförmedling AB      akt802
100 kr, 1918, Motala FA E

200:-

Referens: GA.5621, liten
Östergötlands Enskilda Bank

 

500 kr, 1917, Linköping BA E såld/sold
Referens: GA.-----, bild, tryckprov, stor
Östergötlands Enskilda Bank     
100 kr, 1927, Linköping BA E såld/sold
Referens: GA.----, bild
Östergötlands Svinslagteri AB             akt802a
100 kr, 1889, Linköping LI E såld/sold
Referens: GA.5623, bild, riss
Östermalms Tvättanstalt, AB                akt803
250 kr, 1889, Stockholm KE A såld/sold
Referens: GA.----, 1+
Östermalms Bowlinghall, AB      
100 kr, 1924, Stockholm N A såld/sold
Referens: GA.5624, bild
Östersjökompaniet, AB                         akt804a
500 kr, Stockholm SJÖ A

250:-

Referens: GA.-----, liten, blankett
Östersjövarfvet, AB                               akt804
1.000 kr, 1917, Norrköping SJÖ E

250:-

Referens: GA.5625, dek.
Östersunds Badhus AB          
50 kr, 1881, Östersund BAD Z såld/sold
Referens: GA.5626, liten
Östersunds Mekaniska Verkstad, AB        akt806
200 kr, 1877, Östersund V Z

3 000:-

Referens: GA.-----, bild
Östersunds Mekaniska Verkstad, AB         akt807
500 kr, Östersund V Z

300:-

Referens: GA.5627, bild, blankett
Östersunds Nya Automat AB           
25 kr, 1907, Östersund HO Z såld/sold
Referens: GA.5628, blankett, mak.
Östersunds Nya Automat AB                   akt808
25 kr, 1913, Östersund HO Z såld/sold
Referens: GA.5628
Östersunds Tegelindustri AB                     akt809
200 kr, 1907, Östersund      STE Z såld/sold
Referens: GA.----, bild
Östgöta-Tidningen, AB                              akt810
50 kr, 1937, Linköping TRY E

400:-

Referens: GA.5630, dek. liten
Östhammars Ångqvarns och Ångsågs AB     akt811
1.000 kr, 1876, Östhammar LI/TRÄ C

800:-

Referens: GA.----, fläck
Östra Blekinge Jernvägs AB                       akt812
100 kr, 1897, Karlskrona   J K

1 400:-

Referens: GA.5634, bild
Östra Blekinge Jernvägs AB       
500 kr, 1897, Karlskrona J E såld/sold
Referens: GA.5634, bild
Östra Centralbanans Jernvägs AB              akt812a
100 kr, 1900, Linköping J E

600:-

Referens: GA.5635, bild
Östra Centralbanans Jernvägs AB            akt813a 
200 kr, 1900, Linköping J E

700:-

Referens: GA.5635, bild
Östra Centralbanans Jernvägs AB           akt813
5.000 kr, 1900, Linköping J E

900:-

Referens: GA.----, bild
Östra Kummelnäs, AB                               akt814
100 kr, 1920, Stockholm FA A

350:-

Referens: GA.5637, 1+
Östra Skånes Jernvägs AB                      akt815
100 kr, 1918, Kristianstad J L

800:-

Referens: GA.5640
Östra Värends Jernvägs AB                    akt816
100 kr, 1917, Växjö J G

1 500:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Östra Värends Jernvägs AB         
1.000 kr, 1917, Växjö J G

1 600:-

Referens: GA.----, bild, mak.
Österby Spritförsäljnings AB                  akt817
100 kr, 1907, Östraby BRY M

500:-

Referens: GA.5649, liten, blankett
Övre Dalarnes Torvströförening             akt818
100 kr, 1919, Mora BRÄ W

250:-

Referens: GA.----, dek.
Öwedsklosters Sandstenbrott, AB  
500 kr, 1897, Malmö STE M såld/sold
Referens: GA.----, bild
Öwedsklosters Sandstenbrott, AB         akt819
500 kr, 1908, Malmö STE M såld/sold
Referens: GA.5651, bild , riss

                                              Till toppen