Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Svenska Sedlar - Swedish banknotes
 
     

Sveriges Rikes Ständers Bank / Färgat papper

   

Banco-Sedlar 1835-1858

   
     
32 Skilling Banco, 1849, SS.6, nr 6957 1+ 3 000:-
32 Skilling Banco, 1856, SS.11, nr 16302 1 800:-
32 Skilling Banco, 1857, SS.12, nr 41003 1/1+ 3 000:-
32 Skilling Banco, 1855 SS.13, nr 51883 1 1 000:-

   
32 Skilling Banco, 1858, SS.13, nr 64650, Litt X 01  6 000:-
32 Skilling Banco, 1858, SS.13, nr 64650 1/1+ 1 000:-
     
2 Riksdaler Banco, 1845, SS.13, nr 47777, Litt H 1?  700:-

 

10 Riksdaler Banco, 1852, SS.35 nr 81341, LItt A. 1+/01 30 000:-
     

Riksmynt - Sedlar 1858-1873

   

 
 

1 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS. 1 500:-

 
 

 

5 Riksdaler Riksmynt, 1858, SS.20, provtryck 01 7 000:-
5 Riksdaler Riksmynt, 1858, SS.20, 1+/01 10 000:-

Färgprover

    

   
10 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.59, nr.041201, Litt G röd ram, blankett 01 15 000:-
10 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.59, nr.040201, Litt G grön ram, blankett 01 8 000:-
 

 Till toppen