rom-romerska mynt-roman coins-münzen-numismatik-guldmynt-medaljer

Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM  HOME

 

Romerska mynt / Roman coinsRomerska Republiken
 

  

   
MarciusPhilippus, 56 B.C. 
Denar, S.382 1+ såld/sold
     

  

   
Mark Antony  32-31 B.C. 
Denar 1/1+ 1 800:-
Romerska riket
Augustus 27 f.kr - 14 e.Kr.

   
Denar. S.499, (häst) 1 2 500:-
Nero 54-68
   
Denar 1+ 5 000:-
   
Dupondius S.N.1968  1/1+ 3 500:-
Vestpasianus 69-79
   
As   1/1+ 3 500:-
Sestertius 1 1 500:-
Domitanus 81-96

   
Denar, S.2735   1+/01 2 500:-
AS 1/1+ 1 200:-
 
Nerva 96-98

   
Denar, S.lik 954 1 såld/sold
 
Trajanus 98-117

   
Denar, S.976 god 1 såld/sold
     
Hadrianus 117-138

   
Sestertius, grön pat. god 1+ 5 000:-
     
Antoninus Pius 138-161
   
Denar, 1+ 800:-
   
Denar, Sy.437 1/1+ 700:-

   
Sestertius, S.4158  1/1+ 4 500:-
Sestertius 1?/1 1 500:-
Faustina Senior 138-140

   
Denar, S.1348 1/1+ 1 800:-
Faustina Junior 145-175
   
Denar. S.1482. 1/1+ 800:-
Marcus Aurelius 138-192
     
Denar. lik S.4910 1+ 900:-
     
Commodus 175-192
     
Denar      1+/01 såld/sold
Septimius Severus 193-211

 

   
Denar, S.1783     1+/01 1 750:-
   
Denar 1+ 1 500:-
   
Denar 1 800:-
     
Julia Domna (under Callacalla) 193-217    
   
Denar 1 600:-
     
Caracalla 198-217
   
Denar, S.6853 1+/01 1 800:-
   
Denar, S.6853 1 såld/sold
   
Denar, as Augustus 1+ 900:-
     
Plautilla 193-217
   
Denar, S.7073 1+ 2 000:-
 
Geta 193-217
   
Denar, S.7196 1+ 1 500:-
   
Denar, 2032 1+ 1 500:-
     
Macrinus 217-218
   
Denar, S.2049 1+ 2 000:-
 
Elagabalus 218
   
Denar, S.7539 1+/01 2 000:-
   
Denar, 1+ 1 000:-
     
Severus Alexander 222-235
   
Denar, S.2217, (Pax går) 01 2 200:-

   
Denar, Lik. S.2200 (01) 2 000:-
Denar, S.2236 1+/01 1 900:-
     
Maximinus I 235-238
Denar, S.2049. 1+ 2 000:-
Gordian III 238-244
   
Antoninianus, S.8672 1/1+ 300:-
Antoninianus, 8613 1/1+ 300:-
Antoninianus, 8621 1/1+ 300:-
Sestertius, S.2386 1/1+ 1 500:-
Dupondius, S.2510, (Laetitia stående) 1? 400:-
Philip I 244-249
Antoninianus, S.2553 1+ 900:-
Antoninianus 1/1+ 250:-
   
Sestertius, S.2589                       1+ 2 500:-
                         
Philip II 247-249    
   
Antoninianus, S.2552    1+ 800:-
     
Traja Decius 249-251
Antoninianus 1+ 700:-
Antoninianus 1 200:-
 
Volusian 251-253
Antoninianus  1/1+ 600:-
     
Valerian I 253-260
     
Antoninianus,  S.2887 1 400:-
     
Gallienus 253-268    
Antoninianus 1+ 500:-
     
Postumus 258-268
Antoninianus 1+ 500:-
     
Victorinus 260-270
Antoninianus, S.3166 1+/01 500:-
     
Tetricus I 270-273
Antoninianus 1+ 500:-
     
Claudius II Gothicus 268-270
Antoninianus 1/1+ 300:-
     
Aurelian 270-275
Antoninianus, S.3258 1+/01 300:-
     
Probus 276-282
Antoninianus 1+ 300:-
     
Diocletian 284-305
Antoninianus, S.3510 1+/01 600:-
Follis, 1+/01 1 200:-
Maximianus 286-310
Follis (01) 1 000:-
Constantine I 307-337
   
Follis, 01 2 000:-