Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM  HOME


Svenska mynt 1792-1872 Swedich coins

Gustav IV Adolf 1792-1809

Född 1778 son till Gustav III och Sofia Magdalena av. Danmark. Konung 1792 krönt 1800. Han förbättrade landets finanser och påbörjade en ny skolordning som sedan blev vår folkskola. Hans motsättningar till Napoleon och kriget med Ryssland ledde till hans avsättning. Död 1837 i Schweiz.Valspråk: Gud och folket.
Silvermynt/Silver coins
   
1 Riksdaler, 1794, SM.23, plantsrispor 1+ 4 500:-
1 Riksdaler, 1797, SM.26,  plantsrispor 1+/01 3 800:-
1 Riksdaler, 1805, SM.28 god 1+ 4 500:-
1 Riksdaler, 1806, SM.29, plantsrispor 1+/01 6 000:-
   
1 Riksdaler, 1806, SM.29, plantsrispor god 1+ 3 500:-

1/6 Riksdaler, 1802, SM.37 (0) 3 500:-
1/6 Riksdaler, 1803, SM.38 1/1+ 500:-

1/6 Riksdaler, 1804, SM.39, plants rispor 01 1 600:-
1/6 Riksdaler, 1805, SM.40, kantsk. plants rispor 01 1 600:-

1/6 Riksdaler, 1806, SM.41  plants rispor 1+/01  1 500:-
1/6 Riksdaler, 1807, SM.42  plants rispor 1+/01  1 500:-
1/6 Riksdaler, 1809, SM.44  plants rispor 1+ 1 000:-
     
Kastmynt/Largesse Money

   
1/3 Riksdaler, 1800, SM.45  Kröning, 01/0 8 000:-
Kopparmynt/Copper coins - Stockholm
   
1 Skilling, 1802, SM.46, överpr. god 1+ 800:-
1 Skilling, 1805, SM.48 överpr.   1/1+  800:-
1 Skilling, 1805, SM.48 överpr. 1768 god 1  1 000:-
Kopparmynt/Copper coins - Avesta
     
1/2 Skilling, 1802, SM.53 1+/01 200:-
1/2 Skilling, 1803, SM.54b 1+/01 300:-
1/2 Skilling, 1803, SM.54b god 1+ 200:-

   
1/2 Skilling, 1809, SM.57a, dubbelpr 01/0 900:-
1/4 Skilling, 1806, SM.-- (01) 250:-

   
1/12 Skilling, 1808, SM.66   01 180:-
Riksgäldspoletter-Avesta
1/2 Skilling Riksgälds, 1799  1+ 400:-
1/4 Skilling Riksgälds, 1799   1+ 150:-
Besittning - Kopparmynt
Coins of the Possession - Copper coins
3 Pfenninge 1792, SB.266, Pommern 1? 200.-

Karl XIII 1809-1818

Född 1748, son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, Yngre bror till Gustav III. Förestod förmyndar-regeringen under Gustav IV Adolfs minderårighet 1792-96, efter dennes avsättning konung 1809-1818, samt efter 1814 även i Norge. Känd för sitt starka intresse för frimureriet. Död 1818. Valspråk: Folkets väl min högsta lag.
Silvermynt/Silver coins  
     
1 Riksdaler, 1812, SM.10, platsrispor god 1+ 10 000:-
     
1/3 Riksdaler, 1813, SM.17, platsrispor god 1+ 4 800:-
1/24 Riksdaler, 1812, SM.27, god 1+ 450:-
     
Kopparmynt/Copper coins
1 Skilling, 1812, SM.34 god 1+ 600:-
1 Skilling, 1814, SM.36   1+ 400:-
1 Skilling, 1815, SM.37 1+/01 1 000:-
1 Skilling, 1815, SM.37 1+ 550:-
1 Skilling, 1817, SM.39, snedpr. god 1 300:-
1/2 Skilling, 1815, SM.40, dubbelpr. 1+ 450:-
1/2 Skilling, 1815, SM.40, kantex. 1+/01 350:-
1/2 Skilling, 1815, SM.40 1+ 200:-
 
1/4 Skilling, 1817, SM.43 stgl.01 1 500:-
1/4 Skilling, 1817, SM.43 god 1 350:-
1/12 Skilling, 1812, SM.44 (01) 150:-
1/12 Skilling, 1812, SM.44 1+/01 100:-

Karl XIV Johan 1818-1844

Född 1763 i Pau. son till advokat Henri Bernadotte, gift 1798 med Désirée Clary. Marskalk av Frankrike 1804, valde till svensk tronföljare 1810. Han åsta kom samförstånd med Ryssland och stred mot Napoleon vid Leipzig 1813 samt fick stormakternas stöd för erövringen av Norge 1814. Kung 1818. Död 1844. Valspråk: Folkets kärlek min belöning.
Silvermynt/Silver coins
1 Riksdaler Jubileum, 1821, SM.43 01 20 000:-
1 Riksdaler Jubileum, 1821, SM.43 1+/01 7 500:-

 

1 Riksdaler, 1822, SM.44 (01) 14 000:-
1 Riksdaler, 1833, SM.61a, Varit som brosch 1+ 2 000:-
1 Riksdaler, 1834/31, SM.62b (01) 6 500:-


1 Riksdaler Specie, 1837, SM.65  med G, svaga rispor 01 12 000:-

1 Riksdaler Specie, 1841, SM.69 (01) 6 500:-
1 Riksdaler Specie, 1841, SM.69 1+ 3 000:-
 
1/4 Riksdaler Specie, 1831, SM.92, kantskada 1+/01 2 000:-
1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.8 1+ 500:-
1/8 Riksdaler Specie, 1833, SM.87 (1+) 350:-
1/16 Riksdaler Specie, 1835, SM.95 1+ 250:-
Kastmynt/Largesse Money
1/3 Riksdaler, 1818, SM.97, Krönin, kantskada 1+/01 2 200:-
Kopparmynt/Copper coins
1 Skilling, 1819, SM.99 god 1 150:-


1 Skilling, 1825, SM.103a 1+ 400:-
1 Skilling, 1825, SM.103a 1/1+ 250:-
1 Skilling, 1827, SM.104 1/1+ 250:-
1/2 Skilling, 1821, SM.110 1+ 400:-
1/2 Skilling, 1822, SM.111 1+ 350:-
1/2 Skilling, 1827, SM.114a 1+ 200:-
1/2 Skilling, 1828, SM.115 1+/01 350:-

1/4 Skilling, 1819, SM.119  1+/01 300:-
1/4 Skilling, 1821, SM.120 1+/01 300:-
1/4 Skilling, 1825, SM.122a 1+/01 250:-
1/4 Skilling, 1829, SM.125 01 500:-
1/6 Skilling, 1830, SM.127a   01 100:-
1/6 Skilling, 1830, SM.127a   1+/01 100:-
1/12 Skilling, 1825, SM.129a 01 300:-

1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist, kantex 1+/01 500:-
1/4 Skilling, 1832, SM.133, Palmkvist    1+ 800:-
1/6 Skilling, 1832, SM.135,  Palmkvist 01 600:-
1/6 Skilling, 1832, SM.135,  Palmkvist 1+/01 400:-
1/6 Skilling, 1832, SM.136b,  Palmkvist 01 300:-


 

2 Skilling banco, 1836, SM.139  kantskada 1+/01 1 000:-
1 Skilling banco, 1836, SM.148a 01 1 000:-
1/3 Skilling banco, 1836, SM.163 (01) 250:-
1/3 Skilling banco, 1839/37, SM.165,
kantsk/
edge damage
god 1+ 300:-
1/6 Skilling banco, 1835, SM.170 01 150:-

Oskar I 1844-1859

Född 1799 i Paris, son till general Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) och Désirée Clary. Svensk och Norsk kung 8 mars 1844. Oskar ägnade stor uppmärksamhet åt sociala frågor. Moderniseringen av postväsendet med införandet av frimärken på 1850-talet är några av de stora händelserna under Oskar I regeringstid. Död 1859. Valspråk: Rätt och sanning.
 
Silvermynt/Silver coins
1 Riksdaler Specie 1845, SM.26  (1+) 4 500:-
1 Riksdaler Specie 1846, SM.27, rengjord (01) 4 000:-
 

1 Riksdaler Specie 1848, SM.29  (01) 4 500:-
1 Riksdaler Specie 1848, SM.29  god 1+ 3 500:-
1 Riksdaler Specie 1853, SM.33  rengjord      god 1+ 3 800:-
1 Riksdaler Specie 1853, SM.33, Varit infattad 1+/01 2 000:-
1/2 Riksdaler Specie, 1848/45, SM.38b   (01) 5 000:-
1/2 Riksdaler Specie, 1848/45, SM.38b   1+/01 4 000:-
1/4 Riksdaler Specie, 1846, SM.40, smårepig 1+/01 2 800:-
1/4 Riksdaler Specie, 1848, SM.42 1+ 2 800:-
1/8 Riksdaler Specie, 1852, SM.43   1? 2 000:-
1/32 Riksdaler Specie, 1852, SM.53 god 1+ 200:-

1/32 Riksdaler specie 1853, SM.5 01/0 500:-
1/32 Riksdaler specie 1853, SM.5 01 250:-
4 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.57a (01) 6 000:-
4 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.57a 1+/01 4 000:-
4 Riksdaler Riksmynt 1859, SM.58  repa 01 4 000:-
1 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.60a, långt pipskägg 1+/01 2 000:-
 
50 Öre, 1857, SM.61 (01) 2 000:-
25 Öre, 1856, SM.63 01 700:-
25 Öre, 1856, SM.63 (01) 400:-
25 Öre, 1857, SM.64 1+ 300:-
10 Öre, 1857, SM.68 1+ 300:-
10 Öre, 1858, SM.69 1+ 300:-
 
Kastmynt/Largesse Money
Minnespenning, 1859, Begravning 01 2 800:-
Kopparmynt/Copper coins
4 Skilling Banco, 1849, SM.71  1/1+ 200:-
4 Skilling Banco, 1850, SM.72, kantskada god 1+ 450:-
4 Skilling Banco, 1855, SM.75b 1? 400:-
4 Skilling Banco, 1855, SM.75b kantskador 1+/01 1 200:-
  
2 Skilling Banco, 1846, SM.79, kantskada god 1 300:-
2 Skilling Banco, 1847, SM.80     (01) 1 500:-
2 Skilling Banco, 1847, SM.80     1/1+ 350:-
2 Skilling Banco, 1849, SM.81     god 1+ 900:-
1 Skilling Banco, 1849, SM.91 god 1 150:-
 
2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106 god 1+ 250:-
2/3 Skilling Banco, 1855, SM.109 01 600:-
1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110 01/0 500:-
1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110 01 300:-
1/3 Skilling Banco, 1847, SM.113 01 350:-
1/3 Skilling Banco, 1851, SM.116 1+/01 200:-
1/6 Skilling Banco, 1844, SM.121 01/0 250:-
1/6 Skilling Banco, 1852, SM.128 god 01 175:-
1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 01 200:-
1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 god 01 300:-
Bronsmynt/Bronze coins
5 Öre, 1857, SM.132b  1+/01 400:-
5 Öre, 1857, SM.132b  god 1+ 300:-
5 Öre, 1857, SM.132b  1+ 200:-

 

5 Öre, 1858/57, SM.133b god 01 700:-
5 Öre, 1858/57, SM.133b 01 500:-
5 Öre, 1858/57, SM.133b 1+/01 300:-
 
2 Öre, 1857, SM.135 01 500:-

2 Öre, 1858, SM.136   01/0 500:-

1 Öre, 1858, SM.139b 01 250:-
 
1/2 Öre, 1857, SM.141 01 100:-

1/2 Öre, 1858/57, SM.142b god 01 350:-
1/2 Öre, 1858/57, SM.142b 1+ 125:-

 

Karl XV 1859-1872

Född  3 juni 1826 på Stockholms slott. Son till Oscar I och Josephine av Leuchtenburg. Kung av Sverige och Norge 8 juli 1859, krönt 3 maj 1860 i Stockholm och i Trondheim 5 augusti. Karl XV var kanske vår populäraste konung genom tiderna men någon stor betydelse som statschef hade han ej. Död i Malmö 1872. Valspråk: Land skall med lag byggas.
Silvermynt/Silver coins
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, utan L.A god 1+ 4 500:-
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, med L.A god 1+ 3 800:-
4 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.17, (01) 4 500:-

 

4 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.24  1+/01 4 500:-
4 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.24, hack 1+ 2 500:-
 
2 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.26a, fläckig (01) 7 500:-
2 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.27  01/0 15 000:-

1 Riksdaler Riksmynt, 1861, SM.29  01 2 900:-
  
25 Öre, 1864/62, SM.3 0 2 000:-
25 Öre, 1865, SM.38 1/1+ 250:-
25 Öre, 1866, SM.39 god 1+ 450:-
25 Öre, 1871, SM.41a 01/0 900:-
 
 Kastmynt/Largesse Money
 Minnespenning, 1860, Kröning (01) 2 500:-
 
 Bronsmynt/Bronze coins
5 Öre, 1865, SM.5 god 1+ 300:-
5 Öre, 1867, SM.58 01/0 900:-
5 Öre, 1867, SM.58 god 01 400:-
5 Öre, 1872, SM.59 01 350:-
2 Öre, 1863, SM.63    01/0 800:-
2 Öre, 1864, SM.64   (01) 200:-
2 Öre, 1867, SM.67a  01/0 350:-
2 Öre, 1872, SM.69a 01 200:-
1 Öre, 1864, SM.74b 01/0 200:-
1 Öre, 1867, SM.77  01/0 200:-
1 Öre, 1870, SM.78  01/0 200:-
1 Öre, 1872, SM.80a  01/0 200:-
1/2 Öre, 1867, SM.81a god 01 450:-
1/2 Öre, 1867, SM.81a 01 325:-